Hívjon minket: +36 70 617 7226
H-P: 09:00 - 16:30
 

VÁLLALATI COACH KÉPZÉS

Miért a mi tanfolyamunkat válassza?

  Képzéssorozatunk nagy népszerűségre tett szert, végzetteink szinte kivétel nélkül már fő- vagy mellékállásban trénerként dolgoznak. A program a tréneri módszertanra, készségfejlesztésre, kommunikációs ismeretek átadására és az önismeret tudatosítására fókuszál. Tréningünk kiemelkedik gyakorlatorientált tematikájával, mely során a résztvevők megtanulják az elsajátított ismeretek szakszerű átadását, gyakorolják a tréningtartás alapjait.

  Kurzusunk ár/érték/óraszám arányban a piacon megtalálható tanfolyamok közül a legjobb. Erről győződjön meg Ön is! Az első modul elvégzése után pénz visszafizetési garanciát vállalunk.

  A Vállalati coach képzés célja, hogy olyan belső trénereket képezzünk, akik képesek bármilyen készségfejlesztő, vagy attitűd-átalakító tréninget megtartani a cégükön belül, a munkatársaik számára.
  Ennek érdekében alapvető kommunikációs ismeretek elsajátítása, és önismereti tudatosítás történik a tréningen. Felvérteződnek a résztvevők az asszertív kommunikációs technikák készségszintű ismeretével, és mély önismereti és szemléletbeli átalakuláson mennek keresztül, melynek során a tréner szerepre alkalmassá válnak.
  Annak érdekében, hogy az újdonsült trénerek széleskörű ismeretekkel, képességekkel gazdagodjanak, és többféle tréning vezetésére, sőt összeállítására is alkalmassá váljanak, a résztvevők a képzés során ízelítőt kapnak többféle tréning tematikából. Így egy-egy napos kommunikációs, konfliktuskezelő, csapatépítő, vezetőképző, stresszkezelő tréning-blokk is részét képezi a tematikának.
  Miközben a résztvevők elmélyítik az önismeretüket, tudatosítják a különböző kommunikációs helyzetekben a saját működésüket, és elsajátítják az asszertív kommunikáció fogásait, olyan elméleti és gyakorlati anyag birtokába jutnak, amelyből összeállítható többféle tréning tematikája.
  A módszertani képzés is fontos részét képezi a tréningnek: megismerik a résztvevők a jó tréning jellemzőit, a különböző feladattípusokat és azok levezetésének gyakorlatát, a tréneri szerep sajátosságait, az igényelt tréneri kompetenciákat.
  A képzés során fontos szerepet kap a tanult ismeretek gyakorlati hasznosítása, és az ezekre adott visszajelzés, megerősítés és korrekció is. A résztvevők először csoportszinten együttműködve alkotnak meg egy tréningtematikát, majd otthoni felkészülés után sor kerül egyénileg is egy tréningtematika kidolgozására, amelyet mindenki prezentál a csoport előtt, a csoporttól és a trénertől kapott visszajelzések kíséretében.
  A képzés módot ad az „élesben” való otthoni tréning kipróbálása után a tapasztalatok cseréjére, a szükséges korrekciós és megerősítő visszajelzések megtételére, és a későbbi szupervíziós együttműködés megalapozására is.

  Jelentkezési feltételek: Középfokú végzettség

  Kapcsolódó képzések

Milyen esetben ajánlatos Önnek képzésünk?:

Ha érez magában tréneri vénát, szeretné kollégáit személyiségfejlesztő technikákra oktatni, vagy ha Ön embereket irányít, beszámolókat, előadásokat tart, munkája miatt nap mint nap konfliktusokba kerül, vagy csak egyszerűen munkájának lételeme a kommunikáció, akkor rengeteg pluszt kap képzésünktől.

Miben fejlődik Ön (és Ön segítségével majdan kollégái):

 • konfliktus- és stresszkezelés
 • prezentáció
 • kommunikációs készségek
 • csapatszellem építés
 • mentori kvalitások
 • nehéz pillanatok megoldásai
 • vitákat generáló partnerekkel
 • ha népszerűtlen bejelentések és a rossz hírek ránk várnak
 • félbeszakítások, elterelő manőverek irányítása
 • meglepetés-effektusok tudatos és hatásos bevetése

Rólunk mondták:

"Györgyitől sokat kaptam, igazán hiteles személyiségű trénerképző. Köszönöm!" Rády Eszter (Lépéselőny Közhasznú Egyesület)

"A képzés mély önismereti alapokat adott, amely egy tréner alapkompetenciához feltétlenül szükséges." Hajzer Angelika (Ceipes Hungary Egyesület)

"Tréner képzésen vettem részt Dr. F. Györgyi vezetésével, és csak annyit tudok mondani, hogy aki tréner akar lenni annak ez kötelező! Szenzációs volt!" Kövesdy Roland (UNIQA Biztosító Zrt.)

"Nagyon jól átgondolt képzés. Biztos elméleti alapokra épülő gyakorlatok." Bálint Mónika

"Segítőkészség, jó hangulat, szakértelem. Igényes, jól szervezett, megfelelően működő cég. Jó tréning tematika, szuper tréner." 2013 február-márciusi résztvevő

Még több referenciáért kattintson IDE.

Témakörök:

Önismereti munka és partnerismereti munka. Meggyőződések és értékek tisztázása, az egyéni prekoncepciók és sztereotípiák felismerése, korrekt kezelése. A tréneri felelősség kiterjedésének határai. A moderátori felelősség kiterjedésének határai.

Prezentációs készségek, kommunikációs készségek, moderációs készségek fejlesztése.

Érzelmi-indulati munka a csoportfolyamatokban. Konfliktuskezelés, nehéz helyzetek, problémás résztvevők kezelése. A tipikus emberi játszmák megélése a csoportokban. A játszmák felismerése, konfrontációk, játszmazárások.

Tréningtervezési alapelvek, gyakorlatok tervezése, a gyakorlatok hatásmechanizmusai, a játéktér határai, és a játéktér lehetőségei.

Tréningforgatókönyv készítése. Gyakorlatpróbák, elemzések.

Trénerszerepben. A tréning megvalósítása. Értékelési folyamat, elemzés, összegzés.

Részletes tematika:

1.Modul. Professzionális tréneri kommunikáció fejlesztése

A résztvevők megismerkednek a professzionális tréneri kommunikációt megalapozó C. Rogers-féle személyközpontú megközelítéssel. Lehetőségük van begyakorolni az ezen alapuló - T. Gordon által kidolgozott - kommunikációs technikákat, amelyek a tréneri kommunikáció legfontosabb eszköztárát képezik.
Az „értő figyelem” professzionális elsajátítása a majdani tréningrésztvevők problémamegoldásainak támogatásában lesz a segítségükre. Ezen túl a tréningrésztvevők tréninggel szembeni ellenállásának kezelésében is kulcsfontosságú az „értő figyelem” alkalmazása. Az „én-üzenet” különböző fajtáinak megismerése és begyakorlása – mint az asszertív kommunikáció másik fontos eszköze - is a részét képezi a tematikának.
Ezen kívül megismerkednek a résztvevők a tranzakcióanalízis alapjaival. Az „énállapot-modell” készségszintű alkalmazása a kommunikációs helyzetek tudatosítását és professzionális megoldását teszi lehetővé. A konfliktusok tipizálása (érdek- és értékkonfliktusok) és a konfliktushelyzetek megoldása – nyertes-nyertes szellemben - szintén bekerül a leendő trénerek repertoárjába. Mindeközben - önismereti tesztek kitöltése során - szembesülnek a jellemző konfliktuskezelési módjaikkal és levonhatják a szükséges tanulságokat a saját életük vonatkozásában.

2. Modul. Csapatépítés, csoportdinamika, motiválás, vezetői stílus

Ebben a modulban a legfontosabb csoportdinamikai törvényszerűségek megbeszélése kerül sorra. Megfogalmazzák a résztvevők, hogy mi a különbség a csoport és a csapat között, megismerik a csoportfejlődés fázisait, és összevetik ezt a tipológiát saját, személyes tapasztalataikkal. Tesztek kitöltése során tudatosítják a csoportokban betöltött saját szerepeiket, és megismerkednek a csoportszerepek típusaival és ezek jelentőségével.
A csoporton belüli együttműködési formák kipróbálására is lehetőségük nyílik.
Majd sor kerül a különböző motivációs elméletek megismerésére, mind általánosságban, mind a munka világában.
A vezetési stílusok tanulmányozása, (a beosztottak felkészültségével és motivációjával való összefüggésben) is részét képezi a tematikának.

3. Modul. Stresszkezelési és kiégés elleni tréning

A különböző stresszorok megismerése után a csoport összegyűjti a stressz fizikai, érzelmi és viselkedéses tüneteit egy levetített filmrészlet alapján. Kitöltésre kerül egy stresszteszt, amelynek segítségével szembesülhetnek a résztvevők aktuális stresszterheltségükkel.
A stresszel való megküzdési stratégiákkal kapcsolatos személyes élmények, tapasztalatok összegyűjtése, egymás számára közkinccsé tétele zárja ezt a modult.

4. Modul. Módszertani alapok

Ebben a modulban a módszertani kérdések kerülnek terítékre. A résztvevők megismerkednek a három „titokkal”- amitől jó lesz egy tréning. Így sor kerül a nyitó, bizalomépítő fázis, a készségek begyakorlását ösztönző fázis, és az ismeretek beépítését és az attitűdváltást szolgáló összegző fázis felépítésének, sajátosságainak a megbeszélésére is.
Gyakorlatokon keresztül megismerkednek a résztvevők a tréningeken alkalmazott különböző feladattípusokkal (tesztek, kérdőívek, munkalapok, szerepjátékok, imaginációs feladatok, csoportos gyűjtőmunka, poszter készítés, stb.) - és azok levezetésének sajátosságaival.
Majd sor kerül az igényelt tréneri kompetenciák közös összegyűjtésére, megbeszélésére.
A modul zárásaként a csoportnak lehetősége van egy valódi együttműködésben csapattá kovácsolódnia. Közösen kidolgoznak – az eddig összegyűjtött, és kipróbált elméleti blokkok és gyakorlati elemek felhasználásával – egy csapatépítő tréningtematikát. Miután ez megtörtént, a tréningvezető elmondja az észrevételeit az elkészült tematikával kapcsolatban, megerősíti azt, ami jó volt, és korrigálja az esetleges hibákat, hiányosságokat.

5. Modul. Vizsgatanítás

Ebben a modulban a házi feladat gyanánt egyénileg elkészített tréningtematikák kerülnek közös elemzésre. (A tematikák témájának megválasztásánál a résztvevők teljes szabadságot élveznek. A tematika felépítésében felhasználhatják a megismert és kipróbált tréningelemeken kívül az ajánlott szakirodalomban felkutatott anyagokat is.)
A résztvevők prezentálják a tematikájukat, majd először a csoport, utána a vezető tréner véleményt mond és visszajelzést ad az elkészült tematikáról.
A modul vizsgatanítással zárul. Ennek során a résztvevők levezetnek egy gyakorlatot a társaiknak, a hozzá kapcsolódó elméleti blokk prezentálása kíséretében, majd a visszajelzések tanulságait felhasználva házi feladatul kapják a kidolgozott tréningtematika kipróbálását - egyenlőre - biztonságos környezetben, barátok vagy ismerősök számára ingyen megtartva. A kipróbálásra kerülő tematika végső kidolgozásához e-mailes konzultációt is igénybe vehetnek a résztvevők.

6. Modul. Szupervízió

Az utolsó találkozáson sor kerül a megtartott tréningek tapasztalatainak megosztására, és a jövőbeli szupervíziós együttműködés megalapozására a résztvevők között, akik a jövőben, amennyiben igényük van rá, önsegítő szupervíziós csoportként működhetnek együtt. (Természetesen amennyiben erre igény felmerül - a szupervíziós együttműködéshez - a jövőben is - szakmai segítséget, vezetést tudunk biztosítani.)
A tapasztalatok feldolgozása után SWOT - analízist csinálnak a résztvevők a saját tréneri kompetenciáik átgondolása, tudatosítása érdekében, majd egyéni fejlődési terveket dolgoznak ki maguk számára.

Tréner

Dr. Füzesi Györgyi

1986 és 1995 között egyetemi tanársegéd a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, ahol szociológiát és pszichológiát oktatott valamint kommunikációs és önismereti tréningeket tartott.
1995-től a Külkereskedelmi Főiskolán és a Kodolányi János Főiskolán óraadóként szociológia, pszichológia és kommunikáció tárgyakat oktat és kommunikációs tréningeket tart.
1995-től Pszichológus tréner. Kommunikációs-, önismereti-, személyiségfejlesztő-, önszervezési-, csapatépítő - tréningeket tart és egyéni pszichológiai tanácsadással is foglalkozik saját cégén belül.
2003-tól a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ óraadó trénere.

1995 óta az általa tartott inhouse és nyílt tréningeken már több 100 résztvevő volt számos cégtől.
Nevéhez fűződik egy pszichológiai társasjáték elkészítése is.
Az Euzert Kft. trénerképzésének programjának összeállításában jelentős szerepet vállalt.

A képzés helye:

cím: 1071 Budapest, Peterdy utca 36. - Vidéki képzések estetén: Helyi konferenciatermek

Érdekel, más időpontban                            Kihelyezett képzés érdekel
Amennyiben kihelyzett képzésről érdeklődik, kérjük az e-mailben adja meg a cég nevét és elérhetőségeit.

Jelentkezés

Vállalati coach képzés

Ideje: 2017.09.15-16., 09.22-23.,10.13-14.,10.20-21., 10.27-28.
Ára: 370 .000 Ft + ÁFA (bruttó 469.900 Ft)
Kedvezményes ár augusztus 25-ig: 351.500 Ft + ÁFA
Ideje: 2018.02.02-03., 02.16-17., 02.23-24., 03.16-17., 03.23-24.
Ára: 370 .000 Ft + ÁFA (bruttó 469.900 Ft)
Kedvezményes ár január 12-ig: 351.500 Ft + ÁFA

Adja meg a létszámot és kattintson a "Megrendelem" gombra!

Képzéseink 3-6 havonta ismétlődnek. Amennyiben nem talál Önnek megfelelő időpontot, kérjük érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Tanfolyam jelentkezés lemondásának következményei
A képzés lemondását a tanfolyam megkezdése előtti 5. munkanapig tudjuk elfogadni. Amennyiben 5. és 2. munkanap között mondja le, a képzési díj 50%-át köteles befizetni. A 2. munkanapon belül történő lemondás esetén a teljes tanfolyam díj az Euzert Kft.-t illeti meg, de Ön illetve kollégája egy későbbi időponton a tanfolyamot még elvégezheti. A tanfolyam kezdete után történő lemondás esetén csak rendkívüli esetben (betegség...) tudunk új időpontot felajánlani.
Bővebben a részvételi feltételekről, kérjük kattintson ide.

Ezen képzésünk szabad szolgáltatásként folytatott ÁFÁ-s képzés.


A képzés helye:

cím: 1071 Budapest, Peterdy utca 36. - Vidéki képzések estetén: Helyi konferenciatermek

Képek az előadó termeinkről

Előadótermünk Előadótermünk Előadótermünk Előadótermünk
class="tab-content" id="tab-kapcsolodo">

Kapcsolódó képzések