Hívjon minket: +36 70 617 7226
H-P: 09:00 - 16:30
 

Adatvédelmi felelős/ tisztviselő képzés az új GDPR rendelet szerint - TÜV vizsga lehetőséggel

Miért az Euzert?

A téma leghitelesebb szakembereitől (a téma szakjogászaitól, információbiztonság-irányítási és adatvédelmi szakemberektől, illetve az IT technológiai napon titkosításban, etikus hacking-ben, hozzáférés-menedzsmentben, hálózati védelemben stb. jártas informatikus specialistáitól) kap egy gondosan összeválogatott ismeretanyagot, mely a felkészüléshez nélkülözhetetlen tudást jelent. Mivel előadóink a jogszabály magyarországi adaptálásához is hozzájárulnak, ezért első kézből jutnak a résztvevők a kulcsfontosságú információkhoz.

2018 februárjától egy plusz technológiai nappal egészítjük ki tanfolyamunkat, amelyre a cégek IT-s munkatársait várjuk, akik számára a GDPR rendeletben támasztott követelményekre olyan megoldásokat adunk, amelyek a résztvevők szakértelmével adaptálhatók saját vállalatuknál.
(Adatvédelmi felelős/ tisztviselő - Az új GDPR rendelet szerint + GDPR IT technológiai megközelítéssel képzés informatikai végzettséggel, vagy szaktudással rendelkezők részére)


A képzés előnyei:

 • Nálunk a téma szakemberei oktatnak, akikhez bármilyen kérdéssel fordulhatnak, amelyekre azonnal választ és nem egy névjegykártyát kapnak, hogy majd egy későbbi alkalommal (tanácsadás címén) elmondják
 • Ebből az előző gondolatból következik, hogy nem az a célunk, hogy a tanfolyam végén egy extra, személyre szabott tanácsadást kínáljunk fel a GDPR felkészüléshez, hanem megoldásokat, javaslatokat akarunk a résztvevőknek átnyújtani, amelyekkel önerőből felkészülhetnek
 • 4 napos (40 tanórás) + választható IT specifikus szaknappal informatikusok részére
 • Tapasztalatunk szerint a 4 nap az alsó határa annak, hogy ezt az összetett, sokrétű témát példákkal, esetekkel, gyakorlatokkal alátámasztva emészthetővé, érthetővé tegyük. Aki erre egy-két napban vállalkozik, az csak érintőlegesen, felületesen tud beszélni a legfontosabb témákról.

 • Kézzelfogható példákkal, gyakorlatokkal, esettanulmányokkal, jogesetekkel, jogeset-megoldásokkal szolgálunk, az EU Bíróságának döntéseit és azok hatásait elemezzük. Így egy fogódzót adunk mindenkinek ahhoz, hogy a cégénél a rendelet értelmében a napi munkavégzés során az adatkezelés a jogszabályoknak megfelelően történjen. A 4 nap alatt kitérünk arra is, hogy a Cobit és az ISO 27001 szabvány milyen megoldásokat kínál a GDPR rendelet követelményeinek való megfelelésre, és mindezt a laikusok számára érthető módon tálaljuk.
 • Azok a cégek, akik ezt 1-2 napban akarják bemutatni, maximum a rendelet átolvasásáig jutnak el, konzultációk és gyakorlatok nélkül.

 • Választható IT specifikus, a GDPR-ra IT technológiai megoldásokat nyújtó szaknap (informatikusok részére)
 • A képzés választható, IT specifikus, 5. napján a mentésekre, titkosításokra, zárolásra, álnevesítésre, teljeskörű hálózatvédelemre, etikus hacking-re, adunk tool-okat (eszközöket).
 • Nemzetközi szervezet (TÜV) tanúsítványát szerezhetik meg hallgatóink, amennyiben igénylik és sikeresen leteszik a vizsgát.
 • 14 éve vagyunk a felnőttképzési piacon, több mint 1000!! valós, leellenőrizhető ajánlással.

Rólunk mondták (GDPR hallgatók):

„A képzési tematikát a jelenlévők érdeklődési körének megfelelően egészítették ki.” Veres István (Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.)

„Precíz szervezés, kényelmes körülmények között zajlott az oktatás. Barátságos előadók!” Boros Bernadett (Krupp-System Kft.)

„Nagyon tetszett, ajánlanám!” Paluska Imre (Invitel Zrt.)

„Kiváló szervezés, rugalmas lebonyolítás!” Nagy Zoltán (Schneider Electric)

„Rugalmas és korrekt oktatás.” Körmendi Dávid (Ökosys Zrt.)

„Jól átgondolt tematika, jól felszerelt helyszín, jó vendéglátás, rugalmas előadók és szervezők.” Kéri Viktor (HR OUT 4 YOU)

„Gratulálok a képzéshez! Színvonalas, érthető előadások, jól felkészült, kiváló előadók. Pozitívum még, hogy bármikor lehetett kérdezni és mindenre kiterjedő választ kaptunk. A szervezés is hibátlan. Köszönöm, hogy részt vehettem!” Némethné Berki Veronika (Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal)

„Szívesen jártam a tanfolyamra az előadók szakmai felkészültsége, hozzáállása miatt.” Ujvári Péter (FIBIT Global Marketing Kft.)

„Az előadások érthetőek, magasszintű képzés, jól felkészült oktatók tartják.” Dr. Berényi Andrea egyéni ügyvéd

„Az EuZert oktatási központ pontos, rugalmas, mindenre kiterjedő. Az oktatókat jól választja meg, és a helyszínt is! Kedvesek, felkészültek.” Tóth Imre (Ka-Zsu Balance Bt.)

„A tanfolyam tematikája, az előadók felkészültsége nagyon meggyőző, az Euzertet ajánlani tudom mindenkinek!” Polgári Szabolcs (Uzsoki Utcai Kórház)

„Az oktatás során azt kaptam, amit az Euzert név ígért, a tematika adott. Az oktatók személye, tudása, előadásmódja kiváló, a szervezés pedig szintén professzionális.” Varga Ferenc (Uzsoki Utcai Kórház)

„Közvetlen, interaktív kapcsolat a felkészült oktatókkal, jó helyszín, remek kiszolgálás, magas szakmai színvonal!” Süle Péter (Euro-Szoft Kft.)

„Gyakorlati példákon keresztül történő, magas szakmai szintű képzés.” Horváth Richárd (Eötvös József Főiskola)

„Az EUZERT Kft. a korábbi fogyasztóvédelmi referensi képzéshez hasonlóan ismételten hozta a tőle megszokott, magas színvonalú képzés szervezését.” Radovics-Pajer Lívia (NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.)

„Nagyon meg voltam elégedve a témával, az oktatók felkészültségével, az oktatási segédlettel és a gyakorlati útmutatókkal.” Zádoriné Csordás Valéria

„Erre számítottam, elégedett vagyok!” Varga Viktor (Nemzeti Szakértői és Kutató Központ)

„Jól átgondolt és gondosan felépített a tananyag. Az összes kapcsolódó jogszabályt kigyűjtötték nekünk. Ráadásul a GDPR-t mint folyamatot sikerült úgy bemutatni, hogy a vállalatok egyéb folyamataihoz hogyan kapcsolódik.” Donkó Loránd (CEOX Informatika Kft.)

„Az oktatók igen tájékozottak, 4 napra szükség van az alapok megismeréséhez!” Dr. Csiky Ottó ügyvéd

Még több referenciáért kattintson IDE.

A tanfolyam célja:

 • Általános információk megszerzése a GDPR rendelet, a 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény), és az ágazati jogszabályok alkalmazhatóságára való tekintettel
 • Átfogó ismeretek átadása, amelyek szükségesek az Adatvédelmi tisztviselő feladatainak ellátásához
 • Az adatvédelmi hatáselemzés (DPIA) elvégzésének módszertani bemutatása
 • Alapos jogi háttértudás átadása - példákkal, mintákkal kiegészítve-, mely a rendelet életbe lépése utáni szerződésmódosítások, szükséges nyilatkozatok, nyilvántartások stb. elkészítéséhez kiváló segítséget jelent
 • A bírság elkerülése, mely 2018. május 25-től akár 20 millió euró is lehet.

A GDPR rendelet szerint az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete szükséges ahhoz, hogy valaki adatvédelmi tisztviselő lehessen. Képzéseink ennek eléréséhez nyújtanak segítséget, és irányt mutatnak a további felkészüléshez.

Rövid leírás:

2016 tavaszán elfogadásra és kihirdetésre került az új, uniós szinten kötelező Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU rendelet – GDPR – General Data Protection Regulation), mely a jelenleg hatályos magyar (és uniós tagállamokbeli) adatvédelmi szabályrezsimet alapjaiban és elveiben változtatta meg. A Rendelet a 95/46/EK Irányelv helyére lép, amely 1995-ös bevezetése óta az európai adatvédelmi törvények fundamentumának számított. A GDPR 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó minden EU tagállamban és jelentős változásokat hoz a gazdasági szervezetek működésében.

Az új általános adatvédelmi rendelet adatvédelmi tisztviselő kinevezését olyan szervezeteknél, cégeknél teszi kötelezővé, ahol az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó nagy számú, a 9. cikk szerinti különleges kategóriájú személyes adatot kezel. Ilyenek pl. a pénzügyi szervezetek, távközlési szolgáltatók, közüzemi szolgáltatók, egészségügyi intézmények, megyei és fővárosi közigazgatási hivatalok (önkormányzatok), országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelők stb. Minden egyéb szervezetnél – ahol személyes, illetve egyéb személyre, vagy szervezetre utaló adatot tartanak nyilván – erősen ajánlott adatvédelmi tisztviselőt kinevezni, aki a mindennapi munkavégzés során felmerülő adatvédelmi, adatbiztonsági kérdésekre - pl. HR, munkaügy, ügyfélszolgálat, külső partnerekkel történő egyeztetés stb. - szakértői választ ad. A jogszabályi kötelezettségek elmulasztása bírságolást vonhat maga után, melynek legmagasabb tétele 2018. május 25-től a rendelet (GDPR) értelmében akár a 20 millió eurót is elérheti.

Mit kap a hallgató, aki elvégzi a képzést?

Ő lesz az, aki:

 • koordinálni tudja a felkészülést
 • működteti az adatvédelmi folyamatokat
 • saját munkatársainak belső oktatást tart
 • a megszerzett tudás birtokában támogatja, segíti a szervezet adatvédelmi, adatbiztonsági munkáját, megkönnyítve a Rendelet rendelkezéseinek a betartását
 • képes lesz arra, hogy a vállalat adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységét figyelemmel kísérje, a jogi megfelelés érdekében a vállalat és a munkavállalók részére tanácsot ad, és az adatvédelmi hatósággal kapcsolatot tart

Tematika:

1. nap

 • GDPR Foundation
  • Alapfogalmak átbeszélése
  • A GDPR rendelet történeti hátterének, előzményeinek áttekintése, a szabályozás bevezetésének okai
  • Az új EU adatvédelmi rendelet alapelvei, főbb pontjai, szerkezeti felépítése
  • Szabályozandó adatkezelési folyamatok
  • Jelenlegi adatvédelmi problémák a vállalkozásoknál
  • Az érintett jogai, jogérvényesítési lehetőségek
  • Az adatkezelő kötelezettségeinek ismertetése általánosságban
 • Adattípusok, speciális személyes adatok
 • A személyes adat, egyes fogalmi elemek részletes meghatározása, a személyes adatok védelme, Alkotmánybírósági határozatok tükrében
 • A közérdekű adatok nyilvánossága, közzététele, különös tekintettel az állami és önkormányzati szervek adatkezelésére, gyakorlati példákkal kiegészítve, figyelemmel az információszabadságra
 • Az adatkezelés feltételei
 • Az adatkezelés jogalapjai és előzetes tájékoztatás, céltól eltérő adatkezelés, jogesetekkel kiegészítve
 • Kezelt adatok azonosítása, adatkezelési folyamatok
 • Az Adatvédelmi Hatáselemzés (Data Protection Impact Analysis)
  • Mit mond róla a rendelet?
  • Mikor kell végrehajtani?
  • Milyen kötelező tartalmi elemei vannak?
  • Milyen módszertanokkal végezhető el?
  • Intézkedési Akcióterv szükségessége és szempontrendszere

A nap folyamán átbeszélt tananyag jogesetekkel, bírósági döntésekkel, mintákkal, adatvédelmi munkacsoportok ajánlásával és adatvédelmi ombudsmani határozatokkal kerül kiegészítésre, hogy az előadás minél érthetőbb, színesebb, informatívabb legyen.

2. nap

 • Az adatfeldolgozásra, adattovábbításra vonatkozó felelősségi szabályok, adatokra leselkedő veszélyek
 • Adatvédelmi munkacsoport véleménye, a megfelelő biztonság kialakításával kapcsolatban, esettanulmányok
 • A nyilvántartások adatbiztonsági kockázatának jelentősége
 • Adattovábbítás külföldre, megfelelő védelmi szint kialakítása (Pl. Binding Corporate Rules)
 • Gyakorlati példák a jogszerű adatkezeléshez, az adatvédelem elveinek kibontása
 • Automatizált adatkezelés, profilalkotás. Európai Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlása
 • Jog az „elfeledtetéshez” bírósági döntésekkel kiegészítve
 • Street view, a tiltakozáshoz való jog
 • Az adatvédelmi incidens és bejelentési kötelezettség, jogesetekkel kiegészítve
 • Kamerás megfigyelések (megfigyelés munkahelyen, közterületen, felvétel megőrzésének ideje)
 • Kamerás megfigyeléshez szükséges jogalap, követelmények, szabályozási területek, jogesetekkel kiegészítve
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • Illetékessége
  • Hatósági eljárások
  • A hatósági eljárás szakaszai
  • A hatóság eljárásának lezárása, végrehajtás
  • Jogellenes adatkezelés következményei, bírságok
 • Adatvédelmi auditálás/ellenőrzés folyamata
  • Szakértői jelentés elkészítése
  • Adatkezelési tájékoztató, adatvédelmi nyilatkozat elkészítése
  • Belső adatvédelmi szabályzat elkészítése

Az elhangzottak alapján az oktató pontokba szedi a felkészülés menetét a GDPR mindennapi alkalmazásához.

3. nap

 • Munkahelyi privacy, munkaviszonnyal kapcsolatos adatok kezelése
 • Munkavállalók ellenőrzése, megfigyelése (mobiltelefon, laptop, GPS)
 • Alapelvek, megfelelő jogalap, előzetes tájékoztatás követelménye
 • Joghatósági kérdések
 • Visszaélés-bejelentési rendszerek
 • Biometrikus rendszer alkalmazhatósága
 • Személyes adatok büntetőjogi védelme, a bűnüldözési célból kezelt személyes adatok védelmére vonatkozó irányelv (2016/680/EU irányelv)
 • Útmutató a GDPR-ra való felkészüléshez
 • Gyakorlati esetek megosztása, konzultáció

4. nap

 • A GDPR megfelelési projekt + Projektmenedzsment
 • Vállalaton belüli szervezeti kapcsolatok
 • GDPR a vállalati HR folyamatokban (munkaerőfelvétel, alkalmazás, munkaviszony megszűnés)
 • Folyamatszervezés - adatminimalizálás elve és megjelenése a folyamatok kialakításában, vagy éppen a jogszerű adatkezelés alkalmazása
 • Az Adatvédelmi Hatáselemzés (Data Protection Impact Analysis) folyamatszervezési szemmel
  • Kockázatelemzési módszertanok alkalmazása, vállalati gyakorlatba illesztése
  • A hatásvizsgálat folyamata
  • Maradványkockázatok, NAIH konzultációs kötelezettség
 • GDPR az üzleti folyamatokban, partnerkapcsolatokban
 • ISO szabványok, tanúsítványok
 • IT üzemeltetés és a GDPR (Értelmezhető és kapcsolódó ISO/IEC 20000-1 szabványkövetelmények)
 • IT biztonság és a GDPR (Értelmezhető és kapcsolódó ISO/IEC 27001 szabványkövetelmények)
 • Auditálási alapismeretek
 • Új technológiák vs GDPR - átkötés a technikai napra

5. választható, kiegészítő nap informatikusok, IT szakemberek részére

Témakörei:

Sérülékenységek analizálása, Hálózati és számítógépes környezetek sérülékenységének vizsgálata, Sérülékenységek modellezése, Incidenskezelés, Malware, DoS, Web-based Attack, Post-Attack Techniques, Cybersec Intelligence, Analyzing Log Data. Windows és Linux rendszereken használatos eszközök áttekintése.

Részletes tematika:
 • Az IT rendszerek vizsgálata
 • Technológiai előfeltételek a GDPR megfelelőséghez
  • Modern alkalmazások használata az egységes adatgyűjtéshez és elemzéshez
   • Milyen technológiai eszközök segítenek a felmérésben?
   • Hogyan tároljuk az adatokat?
   • Hogyan auditáljuk a rendszerünket? Milyen szoftverek segítenek ebben?
 • Adatfelderítés, katalogizálás, besorolás
  • Hol tároljuk az információkat? Adatbázis, fájlszerver
  • Cloud szolgáltatások, DropBox, OneDrive
 • DLP használata és működése
 • Adattitkosítás. Hogyan védjük meg a személyes adatokat? Milyen eszközökkel lehet ezeket biztonságosan tárolni?
 • E-mail titkosítás. Milyen megoldások léteznek?
 • Adattárolás, adatok azonosítása, törlése és blokkolása
 • Adatok szállíthatósága, exportálások
 • Végpont biztonsági megoldások, mobil eszközök menedzselése. Milyen elérhető technológiák segítenek?
 • Tűzfalak, IPS/IDS, Monitorozások, Nyomon követés Windows és Linux rendszereken, Auditálás
 • Cloud tárhely szolgáltatások, és ezzel kapcsolatos vizsgálatok.
 • Anti-Malware stratégiák kialakítása, rendszermonitorozások
 • Alkalmazások biztonsági tesztje, naprakészség, sérülékenységek feltárása
 • Azonosítások és hozzáférések kezelése, monitorozása és auditálása
  • DLP
  • Network Protection
  • EndPoint Protection
  • Encryption / Tokenization / Pseudonymization
  • EndPoint Security
  • Technológiai áttekintés, melyek érhetőek el egyes gyártók termékei között?
 • Biztonsági alkalmazások átnézése

Előadók:

Dr. K. András - adatvédelmi szakjogász

Dr. Sz. István - adatvédelmi szakjogász

Dr. B. Csenge - adatvédelmi szakjogász

Cs. Ferenc - IT biztonsági folyamatmérnök

H. Zoltán - IT szakértő

A képzés helye:

cím: 1071 Budapest, Peterdy utca 36. - Vidéki képzések estetén: Helyi konferenciatermek

Érdekel, más időpontban                            Kihelyezett képzés érdekel
Amennyiben kihelyzett képzésről érdeklődik, kérjük az e-mailben adja meg a cég nevét és elérhetőségeit.

Jelentkezés

+ TÜV vizsga az Adatvédelmi felelős/ tisztviselő (Az új GDPR rendelet szerint) képzéshez

Ideje: 2019.12.12.
Ára: 33 .000 Ft + ÁFA (bruttó 41.910 Ft)
A vizsga díja tartalmazza a TÜV tanúsítványt is.
Ideje: 2020.01.30.
Ára: 33 .000 Ft + ÁFA (bruttó 41.910 Ft)
A vizsga díja tartalmazza a TÜV tanúsítványt is.

Adatvédelmi felelős/ tisztviselő képzés (Az új GDPR rendelet szerint)

Ideje: 2019.12.09-12.
Ára: 197 .000 Ft + ÁFA (bruttó 250.190 Ft)
Kedvezményes ár november 25-ig: 187.150 Ft + ÁFA
Ideje: 2020.01.27-30.
Ára: 197 .000 Ft + ÁFA (bruttó 250.190 Ft)
Kedvezményes ár január 13-ig: 187.150 Ft + ÁFA

Adja meg a létszámot és kattintson a "Megrendelem" gombra!

Képzéseink 3-6 havonta ismétlődnek. Amennyiben nem talál Önnek megfelelő időpontot, kérjük érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Tanfolyam jelentkezés lemondásának következményei
A képzés lemondását a tanfolyam megkezdése előtti 5. munkanapig tudjuk elfogadni. Amennyiben 5. és 2. munkanap között mondja le, a képzési díj 50%-át köteles befizetni. A 2. munkanapon belül történő lemondás esetén a teljes tanfolyam díj az Euzert Kft.-t illeti meg, de Ön illetve kollégája egy későbbi időponton a tanfolyamot még elvégezheti. A tanfolyam kezdete után történő lemondás esetén csak rendkívüli esetben (betegség...) tudunk új időpontot felajánlani.
Bővebben a részvételi feltételekről, kérjük kattintson ide.

Ezen képzésünk szabad szolgáltatásként folytatott ÁFÁ-s képzés.


A képzés helye:

cím: 1071 Budapest, Peterdy utca 36. - Vidéki képzések estetén: Helyi konferenciatermek

Képek az előadó termeinkről

Előadótermünk Előadótermünk Előadótermünk Előadótermünk