Hívjon minket: +36 70 617 7226
H-P: 09:00 - 16:30
 

INTEGRÁLT COACH (Team Coach+Business Coach) KÉPZÉS

Miért a mi tanfolyamunkat válassza?

  A program a tréneri módszertanra, készségfejlesztésre, kommunikációs ismeretek átadására és az önismeret tudatosítására fókuszál.Tréningünk kiemelkedik gyakorlatorientált tematikájával, mely során a résztvevők megismerik a coaching elméleti alapjait, továbbá gyakorolják annak lépéseit, hogy képessé váljanak egyéni és csoportos folyamatok vezetésére.
  Azok a munkájukra igényes érdeklődők válasszák képzésünket, akik nem akarják áltatni magukat azzal, hogy 4-6 nap alatt valódi önismeretre és használható coach tudásra tehetnek szert. A közel fél éves képzésünk elegendő időt és teret enged arra, hogy az elméleti anyagok megfelelően megérjenek, majd beépüljenek a résztvevők gyakorlati munkájába.

  Kurzusunk ár/érték/óraszám arányban a piacon megtalálható tanfolyamok közül a legjobb. Erről győződjön meg Ön is! Az első modul elvégzése után pénz visszafizetési garanciát vállalunk.

  Az Integrált Coach képzés célja kettős. Egyrészt vezetőknek ajánljuk (felső- és középvezetők), akik eddigi vezetési repertoárukat szeretnék kiegészíteni, színesíteni a coaching, mint a leghatékonyabb fejlesztői módszertan elemeivel. Másrészt olyanoknak ajánljuk, akik erőt és elhivatottságot éreznek magukban ahhoz, hogy független szakemberként bármely szervezetben teameket vagy vezetőket támogassanak az előttük álló feladatok határidőre történő elérésében.
  Ennek érdekében alapvető kommunikációs ismeretek elsajátítása, és önismereti tudatosítás történik képzésünkön. A résztvevők felvérteződnek az asszertív kommunikációs technikák készségszintű ismeretével, a coaching folyamat felépítésének, lezárásának lépéseivel, miközben mély önismereti és szemléletbeli átalakuláson mennek keresztül, melynek során a coach szerepre alkalmassá válnak.
  Annak érdekében, hogy az újdonsült coachok és coach szemléletű vezetők széleskörű ismeretekkel, képességekkel gazdagodjanak, a résztvevők a képzés során ízelítőt kapnak többféle coaching megközelítésből. A képzés során fontos szerepet kap a tanult ismeretek gyakorlati hasznosítása, és az ezekre adott visszajelzés, megerősítés és korrekció is.
  A képzés módot ad az „élesben” való külsű coaching folyamat kipróbálása után a tapasztalatok cseréjére, a szükséges korrekciós és megerősítő visszajelzések megtételére, és a későbbi szupervíziós együttműködés megalapozására is.

  Jelentkezési feltételek: Felsőfokú végzettség

Kapcsolódó képzések

Milyen esetben ajánlatos Önnek képzésünk?:

Ha Ön embereket irányít, de már kifogyott a módszerekből és új módszerekkel szeretné gazdagítani tudását. Ha a csapatában a motiváció leült, melyet szeretne elkerülni, vagy a meglévő motivációt felerősíteni. Ha saját működését tenné hatékonyabbá azzal, hogy még pontosabb határidőket tud tartani a proritások és a fókuszáltabb szemlélet miatt, mert nem boldogul a határidőkkel, vagy nap mint nap konfliktusokba kerül. Ha csak egyszerűen munkájának lételeme a kommunikáció, és szeretné ezt úgy kamatoztatni, hogy ezáltal mások is fejlődjenek, akkor rengeteg pluszt kap képzésünktől.

Miben fejlődik Ön (és Ön segítségével majdan kollégái):

 • konfliktus- és stresszkezelés
 • kommunikációs készségek
 • csapatszellem építés
 • mentori kvalitások
 • vezetői képességek
 • a célba érés lépéseinek tudatosítása
 • határidő tartás
 • erőforrás-kezelés
 • motiváció
 • önálló munkavégzésre és önfejlesztésre serkentés
 • felelősségvállalás
 • nehéz pillanatok megoldásai vitákat generáló partnerekkel

Rólunk mondták:

"Györgyitől sokat kaptam, igazán hiteles személyiségű trénerképző. Köszönöm!" Rády Eszter (Lépéselőny Közhasznú Egyesület)

"A képzés mély önismereti alapokat adott, amely egy tréner alapkompetenciához feltétlenül szükséges." Hajzer Angelika (Ceipes Hungary Egyesület)

"Tréner képzésen vettem részt Dr. F. Györgyi vezetésével, és csak annyit tudok mondani, hogy aki tréner akar lenni annak ez kötelező! Szenzációs volt!" Kövesdy Roland (UNIQA Biztosító Zrt.)

"Nagyon jól átgondolt képzés. Biztos elméleti alapokra épülő gyakorlatok." Bálint Mónika

"Segítőkészség, jó hangulat, szakértelem. Igényes, jól szervezett, megfelelően működő cég. Jó tréning tematika, szuper tréner." 2013 február-márciusi résztvevő

"Minden elvárásomat kielégítő képzés volt. Jól felépített, részletes tartalommal bíró volt minden egyes tréning. Nagyon tetszett, hogy az elméleti anyagot gyakorlatba is átültettük. Györgyi mindezt igazán profin vezényelte le." Pacsáné dr. Balog Erika

"Alapos és érdekes volt a képzés. Minden előzetes elvárást teljesített. Az oktató szakmailag felkészült, sokat tanultam tőle és a csoporttól is." Ádám-Dér Katalin (Charles Vögele Hungária Kereskedelmi Kft.)

Még több referenciáért kattintson IDE.

Témakörök:

Hatékony kommunikáció.

Coaching módszertan, coaching stílusok és módszerek.

Csapatépítés.

Action learning működésének megismerése.

A Coach szerepkör.

Kooperatív működés, hatalom és szerepek.

Érzelmi intelligencia a coachingban. Egyéni coaching stílus kialakítása.

Vezetői önismeret.

Részletes tematika:

Integrált coach képzésünk 2 részből áll: Team coach és Business coach.

A tréning első felében a Team coach képzés keretén belül a hallgatók megismerkednek többek között a coaching elméleti hátterével, coaching stílusokkal, módszertani alapokkal, valamint a hatékony kommunikáció eszközeivel, konfliktuskezelési módszerekkel, stresszkezelési technikákkal. Továbbá kiemelt figyelmet szentelünk a team, azaz a csoport/csapat témakörének: csapatépítés, csoportszerepek, csoportdinamika, csoportos döntéshozatal megismerése és elsajátítása adják a fő gerincét az első képzési résznek.
A tréning második (Business coach) részében a coaching szerepkör és stílus, a hatalom és a vezetői szerep, vezetői önismeret kerülnek előtérbe, valamint a személyes célok, az önmotiváció és a saját (vezetői) személyiség kerül feltérképezésre.
A képzés gyakorlati foglalkozással zárul: Coaching folyamat vezetése megfigyelők és résztvevők visszajelzése mellett, melynek során a résztvevők gyakorlatban mutatják be a képzés alatt elsajátított tudást.

I. TEAM COACH

1. MODUL (5 NAP)

1-4. nap: Hatékony kommunikáció

 • Kommunikációs stílus
 • A hatékony figyelem technikája
 • A meggyőző közlés titka
 • Konfliktusok tipizálása, megoldása, konfliktuskezelés, érdek- és értékkonfliktus
 • Érdekérvényesítés a szervezetben
 • Vita, vagy eszmecsere?
 • E. Berne-féle én-állapot modell
 • Az érzékszervi nyelv (metamodellek)

Metódusok, gyakorlatok:

 • Kommunikációs stílus teszt
 • Értő figyelem gyakorlása – szituációs gyakorlat
 • Én-üzenetek gyakorlása - szituációs gyakorlat
 • Konfliktuskezelési típusok- Thomas-Kilmann modell
 • Jellemző konfliktustípusom –kérdőív
 • Nyertes-nyertes konfliktusmegoldás (gyakorlat)
 • Értékütközések kezelése - „tollas gyakorlat”
 • Én-állapot modellre alapozott helyzetgyakorlatok
 • Tranzakcióelemzés - személyes profil (teszt)
 • Érzékszervi nyelv gyakorlása - helyzetgyakorlatok

5. nap: Coaching módszertan, coaching stílusok és módszerek

 • A coaching módszertan összehasonlítása más tanácsadói, segítői munkaformákkal (szupervízió, esetmegbeszélő csoport, tanácsadás stb.), specifikumok, különbségek tanulmányozása
 • A coaching folyamat főbb szakaszainak megtárgyalása (az első találkozástól a lezárásig, kapcsolati szerződés, 2-3 pontos szerződés)
 • A már ismert coaching stílusok, irányzatok összegyűjtése, különbségek, hasonlóságok
 • A coaching stílusok tanulmányozása a problémamegoldás orientáció (beszéd) és a célmeghatározás szempontjából
 • A coaching, mint vezetői eszköz. Mi a különbség leader, manager és coach között?
 • Kérdezéstechnika/Hallgatástechnika (Milyen a jó kérdés? A különböző kérdések hatása a beszélgetés tartalmára, kimenetelére, a beszélőre és az általa hozott témára.) (Testbeszéd, kapcsolatfelvétel, mitől lesz bizalom?)

Metódusok, gyakorlatok:

 • Folyamatvezetési gyakorlat különböző irányzatok elméletére alapozva. A különbségek és hasonlóságok megfigyelése.
 • Egy-egy saját problémás helyzet bemutatása empátia labor keretei között. 20-20 perces duális v. triád beszélgetések, amelynek során lehetőség nyílik az értő figyelem hatásának megfigyelésére, és a különböző kérdezéstechnikák alkalmazására. 

2. MODUL (5 NAP)

6-9. nap: Csapatépítés, vezetési stílus, stresszkezelés

 • Mitől válik a csoport csapattá?
 • A csoportfejlődési fázisai. Hol tartunk most?
 • Csoportkohéziót befolyásoló tényezők
 • Csoportszerepek a jól működő csoportban
 • Csoportos döntési technikák
 • Vezetési stílusok. Helyzetfüggő vezetés.
 • Stresszkezelési technikák, stresszorok fajtái, a stressz fizikai, érzelmi és viselkedéses tünetei

Metódusok, gyakorlatok:

 • Johari-ablak - önismereti folyamat csapatban
 • A jó visszajelzés
 • Belbin teszt – csoportszerepek
 • Érzelmi racionális viselkedésmódok csoportban - Hajótörött dilemma (gyakorlat)
 • Csoportos döntési technikák - Brainstorming, Brainstorming635, Nominális csoportmódszer (gyakorlat)
 • Helyzetfüggő vezetés - szituációs gyakorlatok
 • Stressz teszt
 • Mennyire kimerült Ön? - Kiégés elleni teszt
 • „A” típusú személyiségteszt
 • Eisenhower mátrix – Időgazdálkodás gyakorlat

10. nap: Action learning működésének megismerése

 • Csoportműködés tanulmányozása vezetett körülmények között. Közös tanulás és problémamegoldás.
 • Konfliktushelyzetek gyakorlása, saját konfliktus csoportos feldolgozása.
 • Csoportdinamika, csoportos döntéstechnikák hatásának vizsgálata.
 • Hogyan vonjuk be a „kizáródott” csoporttagot?
 • A csoportvezető feladatai.

Metódusok, gyakorlatok:

 • Vezetett Action learning folyamatban való részvétel, ahol a csoporttagok aktív figyelői és résztvevői is a folyamatnak, megtapasztalva az akciótanulás módszertanát. Reflexiós készségek támogatása. Tudatos visszajelzések fejlesztése.
 • Akváriumhelyzet, saját csoportvezetési gyakorlattal, megfigyelők és résztvevők visszajelzésével.

II. BUSINESS COACH

3. MODUL (2 NAP)

11. nap: A Coach szerepkör

 • Coaching szerepkör, a jó coach ismérvei, coach kommunikációja
 • nehéz személyiségtípusok
 • coach, vezető és a hatalom: Mire jó a hatalom? Mit ad a hatalom? Vezető = Hatalom? Téma kibontása, saját élmények feldolgozása, megoldási lehetőségek toplistája szűkítéssel.

Metódusok, gyakorlatok:

 • Saját tapasztalat behozása „nehéz vezetőkkel” kapcsolatosan
 • Kiválasztott helyzet kiscsoportos feldolgozása (Különböző, vagy azonos helyzet feldolgozása is tanulságos lehet)
 • Megoldási javaslatok összesítése flipcharton
 • Azonosságok, különbözőségek elemzése a megoldási folyamatokban
 • „Megoldási toplista” felállítása

12. nap: Kooperatív működés, hatalom és szerepek

 • Mi jellemzi az együttműködő embert? Mi a belső mozgatója az együttműködésnek? Vezetés kontra együttműködés. A vezetés formái.
 • Hogyan kapcsolódunk a másik emberhez?
 • Hatás, ráhatás, befolyásolás, manipuláció.
 • Munkahelyi szerepek.

Metódusok, gyakorlatok:

 • Résztvevők saját egyéni szerepköreinek beazonosítása a szereptorta rajz megalkotásával. Mi még?
 • Mi történik, ha nincs kooperáció? Akváriumhelyzet, leosztott szerepkörökkel.

4. MODUL (2 NAP)

13-14. nap: Érzelmi intelligencia a coachingban. Egyéni coaching stílus kialakítása.

 • Goleman érzelmi intelligencia kompetenciái csoportjainak bemutatása
 • Motivációs elméletek. Az érzelmek szerepe a motivációban. Motiváló érzelmek.
 • Önmotiváció, saját érzések, erősségek, értékek tudatosítása
 • Erőforrások keresése, beazonosítása
 • Az eddigi ismeretek alapján saját vezetői integrált coach-működés és attitűd kialakítása

Metódusok, gyakorlatok:

 • Értékek beazonosítása a Schwartz-féle értékteszt segítségével. Erőforrás-gyakorlatok duális empátia labor segítségével. Egyéni esetfeldolgozáson keresztül a saját integrált coaching-modell kialakítása, kipróbálása, gyakorlása triádokban.
 • A coaching-stílusban képviselni kívánt értékek meghatározása

5. MODUL (1 NAP)

15. nap: Vezetői önismeret

 • Személyes célok, vezetői küldetés
 • A hitelesség és tekintély személyiségjegyei. A befolyás forrásai.
 • Erősségek, gyengeségek kezelése másokban és önmagunkban
 • Vezetői önkép realitása a visszajelzések tükrében

Metódusok, gyakorlatok:

 • Én-kép, más-kép (kérdőív)
 • Karaktererősségek teszt
 • Erősségek, gyengeségek – önismereti feladat

6. MODUL (1 NAP)

16. nap

 • A Coach képzettség ’eladása’, elfogadtatása a vezetőkkel és a dolgozókkal
 • Action learning: vezetés.

Metódusok, gyakorlatok:

 • Action learning folyamat vezetése a résztvevők valós esetei alapján. A képzés során elsajátított tudás alkalmazása a folyamat során.
 • Coaching folyamat vezetése megfigyelők és résztvevők visszajelzése mellett.

Tréner

Dr. Füzesi Györgyi

1986 és 1995 között egyetemi tanársegéd a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, ahol szociológiát és pszichológiát oktatott valamint kommunikációs és önismereti tréningeket tartott.
1995-től a Külkereskedelmi Főiskolán és a Kodolányi János Főiskolán óraadóként szociológia, pszichológia és kommunikáció tárgyakat oktat és kommunikációs tréningeket tart.
1995-től Pszichológus tréner. Kommunikációs-, önismereti-, személyiségfejlesztő-, önszervezési-, csapatépítő - tréningeket tart és egyéni pszichológiai tanácsadással is foglalkozik saját cégén belül.
2003-tól a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ óraadó trénere.

1995 óta az általa tartott inhouse és nyílt tréningeken már több 100 résztvevő volt számos cégtől.
Nevéhez fűződik egy pszichológiai társasjáték elkészítése is.
Az Euzert Kft. trénerképzésének programjának összeállításában jelentős szerepet vállalt.

Dr. Kesserű Péter

Biológus, szupervizor, ÉMT-coach.

Szupervíziós és coaching szakmai múltam során KKV vezetőket, kezdő vállalkozások vezetőit, kutatási szférában dolgozó fejlesztőket kísértem saját céljaik és felismeréseik felé. Ennek eredményeképpen új életutak nyíltak meg, cégek alakultak, és lendületes tanuló szervezetek jöttek létre. Minden esetben fontosnak tartottam az érzelmek, az értékek, a változás okainak és okozatainak tudatosítását, és a mindenkori motiváció fenntartását. E szempontrendszerek eredményeképp alakult ki az EMT-coaching módszertan, amellyel ma is dolgozom. Végzettségeimet a Károli Gáspár Református Tudományegyetemen szereztem.
Hiszem, hogy a tudás mindenkiben ott van. Van, akiben csak rendszerezni kell. Van, akinek támogatásra és bátorításra van szüksége, hogy használni tudja azt. S olyan is akad, akinek még további bővítésre szorulnak ismeretei, mint vezető, és mint szakmai személyiség. Több éves szupervizor-coach, vezetői és előadói tapasztalatomra alapozva a fenti megvalósításokat támogatom az érzelmi intelligencia, az értékek keresése, a motiváció és a kreatív csend tudatos alkalmazásán keresztül.

Gergely János

Diplomás coach és szupervizor.

Több, mint 20 éve dolgozik értékesítési területen, jelenleg egy kereskedelmi üzlethálózat fejlesztője, ügyvezetője, valamint egy magyar multinacionális gyártó és értékesítő vállalat üzletágvezetője. Műszaki és sales tapasztalatai mellett szociális területen is tevékenykedett foglalkoztatás-vezetőként, melynek során hátrányos helyzetű emberek képzésében, foglalkoztathatóságuk fejlesztésében vett részt. Fő érdeklődési köre, amelyben tréningeket tart: kommunikáció, prezentáció, konfliktuskezelés és marketing.
Coach hitvallása: "Képtelen vagyok bárkinek bármit megtanítani. Csupán elgondolkodtatni tudom az embereket." /Szókratész/
Az én hivatásom, hogy megteremtsem ennek a megfelelő környezetet, azaz inspiráljam a fejlődésre azt, akivel együtt dolgozom. Megláttassam vele azokat a lehetőségeket, amelyeket az akadályok homályosítanak el.

A képzés helye:

cím: 1071 Budapest, Peterdy utca 36. - Vidéki képzések estetén: Helyi konferenciatermek

Érdekel, más időpontban                            Kihelyezett képzés érdekel
Amennyiben kihelyzett képzésről érdeklődik, kérjük az e-mailben adja meg a cég nevét és elérhetőségeit.

Jelentkezés

Képzéseink 3-6 havonta ismétlődnek. Amennyiben nem talál Önnek megfelelő időpontot, kérjük érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Tanfolyam jelentkezés lemondásának következményei
A képzés lemondását a tanfolyam megkezdése előtti 5. munkanapig tudjuk elfogadni. Amennyiben 5. és 2. munkanap között mondja le, a képzési díj 50%-át köteles befizetni. A 2. munkanapon belül történő lemondás esetén a teljes tanfolyam díj az Euzert Kft.-t illeti meg, de Ön illetve kollégája egy későbbi időponton a tanfolyamot még elvégezheti. A tanfolyam kezdete után történő lemondás esetén csak rendkívüli esetben (betegség...) tudunk új időpontot felajánlani.
Bővebben a részvételi feltételekről, kérjük kattintson ide.

Ezen képzésünk szabad szolgáltatásként folytatott ÁFÁ-s képzés.


A képzés helye:

cím: 1071 Budapest, Peterdy utca 36. - Vidéki képzések estetén: Helyi konferenciatermek

Képek az előadó termeinkről

Előadótermünk Előadótermünk Előadótermünk Előadótermünk