Hívjon minket: +36 70 617 7226
H-P: 09:00 - 16:30
 

Lean folyamatfejlesztés folyamatgazdák részére

Rövid leírás:

A folyamatok hatékony működtetése többes feladatot jelent: a folyamatok szabályozottá tételét, a szabályozásnak megfelelő üzemszerű működtetését és folyamatos fejlesztését. A folyamatok bonyolultabbá válásával a vállalatok egyre nagyobb hányadánál igényként jelent meg önálló munkakörök kialakítása a folyamat szabályozására és a folyamatos fejlesztési feladatok végzésére. Így jöttek létre a „Folyamatgazdai rendszerek”, idegen elnevezéssel a vállalatok Standard Operating Procedure (SOP) területei. A SOP terület feladatainak módszertani készlete a Lean és a Six szigma módszerek köréből áll össze. Jelen képzési program a hazai vállalatok folyamat szervezettségi szintjének figyelembevételével készült, a szabályozottság vizsgálatára, az idő- és költségveszteségek mérséklésére, a hiba- és okfeltárásra, megoldási lehetőségek értékelésére ad módszereket.

A képzés célja:

A folyamatszabályozással és a folyamatos fejlesztéssel kapcsolatos módszerek átvétele előadás és feladatvégzés keretében, a tanfolyam keretein belüli konzultációs lehetőség biztosításával a hallgatók által hozott feladatokhoz, és az ezekhez kapcsolódó, több mint 50 év vezetői-szervezői tapasztalataiból esetek, példák bemutatásával, valamint szakirodalom ajánlásával a tematikán túli módszerekről és alkalmazásokról.

A képzéssel támogatandó feladatok:

 • meglévő folyamatok felülvizsgálata, fejlesztése, szabályozása, változások bevezetése
 • új, vagy módosított folyamatok újraszabályozása, szabályozás szerinti beindítása

Tematika

A Lean folyamatfejlesztés képzési program tantermi foglalkozásokból és ajánlott - opcionális - „házi feladatokból” áll. A „házi feladatok” egyrészt a hallgatók által hozott feladatokból a tantermi foglalkozások során megkezdett, és munkahelyi munkával folytatott feladatmegoldások, másrészt a következő tantermi feladatmegoldásokhoz előkészített vállalati esetpéldák.

A tantermi foglalkozások időtartama 3 oktatási nap, 3x1 napos ütemezéssel, szervezéstől függően 3-4 hét alatt.

A foglalkozások és a „házi feladatok” témakörei azokból a folyamatfejlesztői feladatokból tevődnek össze, amelyeknél a legtöbb kiforratlan, vagy hibás megoldással, esetenként rossz gyakorlat átvételével lehet találkozni, ilyenek

 • a szabályozási hiányosság
 • a folyamat állapotjelzésére szolgáló mérési rendszer kialakítása, használata
 • a termelési, vagy szolgáltatási ütemesség tartásának akadozása
 • a folyamat közbeni várakozási idők
 • hibakezelésnél a téves és igazolatlan gyökérok-hipotézis
 • a gondos adatelemzés nélküli megoldási javaslatok kezelése

Témafeldolgozás szerkezete:

 1. Foglalkozásvezetői előadás
 2. Oktatói – hallgatói példák megbeszélése
 3. Módszeralkalmazás kiscsoportban (3-5 fő), választott témára
 4. Feladatmegoldás ismertetése, egymástól tanulás
 5. Értékelés, konzultáció

Egyéni témafelvetések:

A tantermi foglalkozások bevezető előadásainak tematikája kötött, a „házi feladat” témaválasztása és a konzultációs rész lehetőséget ad az egyéni témafelvetésekre. A „házi feladatok” kiadása az első és a második oktatási nap végén történik. Ismertetése és értékelése a következő oktatási nap elején. A példa megbeszélések és a „házi feladatok” hasznosságát elősegíti, ha a hallgatók a tematika szerinti témakörökben javaslatot hoznak a feladatok témakörére.

A tanfolyam hatékonysága érdekében a képzési csoport létszámát 12 főben maximáljuk.

Jelentkezés

Képzési blokkok:

1. Szabályozás vizsgálat, hibafeltárás, megoldási feladatok meghatározása, mért adatok alapján történő felügyelet

 • Szabályozás vizsgálatok SIPOC módszer felhasználásával
  • meglévő folyamatoknál szabályozások teljessége, hiányok és többletek, működőképesség, ellenőrzöttség, hatásvizsgálatok folyamaton belül és kapcsolódó folyamatoknál
  • újraszabályozásnál szabályozási szükséglet meghatározása, szükséges és elégséges szabályozási elemek meghatározása
 • Folyamatok mért adatok alapján történő felügyelete, Szabályozókártyák használata
  • a folyamatban kijelölt kontrollpontok és kártyatartalom megfelelőségének vizsgálata, vezetői intézkedések és állapotfüggő kompetenciák, és azok szerinti felügyeletgyakorlás vizsgálata
  • kontrollpontok és szabályozókártya tartalmak meghatározása, standard és kritikus állapotok kezelésére vonatkozó intézkedések körének kidolgozása

2. Leggyakoribb folyamatszervezési időszervezési hibák lehetséges előfordulásainak vizsgálata

 • Folyamatelemek kapcsolódásának vizsgálata Takt Time módszerrel
  • ütemidő, kieső idő, munkatorlódások, feladatütközések vizsgálata, programozási, kapacitás különbségek, intenzitásbeli eltérések feltárása
  • folyamatkonszolidáció, feladat- és kapacitásegyensúly kialakítása
 • Értékáram-vizsgálatok Value Stream Mapping módszerrel
  • költségrárakódási görbék vizsgálata, értéknövekedés nélküli szakaszok elkülönítése, értékvesztési szakaszok kiszűrése, költséggörbe alatti terület csökkentése
  • folyamatszakaszonkénti harmónia kialakítása a költségnövekedés és értéknövekedés között

3. Többösszetevős hibák okainak feltárása, Gyökérokkeresés

 • Ok feltárás Halszálka diagram segítségével, Ishikawa módszerrel
  • a folyamat többösszetevős, felszínen látható hibáinak priorizálása, okkeresési irányok adott területre történő értelmezése, oklebontás több szintre, ok igazolása meglévő, vagy e célból mért adatokkal
  • igazolt okokra elemi megoldások keresése csoportos alkotási technikákkal
 • Rendszerszintű hibaokok keresése Fault Tree Analysis módszerrel
  • a módszer a felszínen jelentkező hibákat közbülső, alacsonyabb szintű és elsődleges okokra vezeti vissza, amelyeket együttes előfordulásuk figyelembevételével értékel
  • ez alapján határozhatók meg a megoldási feladatok prioritásai

4. Elemi javaslatok kezelési technikái

 • Nagy mennyiségű elemi javaslatok kezelése Metaplan módszerrel
  • összegyűjtött nagy mennyiségű egyéni javaslatok (pl. dolgozói felvetések), vagy csoportos technikával (pl. Brain storming) kimunkált javaslatok kezelésére szolgáló rendező módszer, amely a fejlesztésben közreműködők részvételével, egy általuk meghatározott fejlesztési koncepció struktúrájába rendezi a megfontolandónak tekintett javaslatokat
  • ez alapján fogalmazhatók meg - a már szelektált javaslatok felhasználásával - az egyes munkaterületekre vonatkozó fejlesztési mini koncepciók
 • Egymással összefüggő, együttes hatású javaslatok kezelése FA diagrammal
  • ugyanarra a hiba előfordulás megszüntetésére, hibaokra, vagy -okokra irányuló alternatív, vagy együttes javaslatok kezelésének módszere, amely lehetővé teszi, hogy az önmagában alacsony prioritású, de más tényezők hatását erősítő tényezők javítása is fejlesztési akcióvá minősüljön
  • alkalmazása elősegíti a fókuszba helyezett fejlesztések mellett a másodlagos hibák és okok kezelését is

5. Priorizálás

 • Súlypontképzés meghatározó szempont alapján történő kiválasztásos eljárással
  • lehetőségek közüli választás Pareto-elv szerint, hibák esetén a hibahatás, javaslatok esetén az eredményhatás mértéke alapján
 • Súlypontképzés több szempont együttes értékelése alapján meghatározott prioritási osztályba sorolással
  • általában három, vagy annál több szempont alapján történő osztályba sorolás, a hatás mértékén túl, a gyakoriság, a változtathatóság és egyéb szempont alapján
 • Kezelési kategóriába sorolás a bekövetkezés előfordulásának becslésével
  • tévcselekmények, nemkívánatos események, környezeti hatások felmérése, bekövetkezési valószínűségük és hatásuk nagyságrendjének meghatározása alapján azoktól függő intézkedések meghatározása

A képzés írásbeli vizsgával zárul.

Előadók:

Baross Szabolcs - okleveles gépészmérnök, szakterületei: üzletági elemzések, üzleti stratégiák, akciótervek készítése, projekttervezés és -irányítás, folyamattérképezés, racionalizálás, minőségfejlesztő módszerek alkalmazása

A képzés az Euzert Kft. és a J&B Consulting közös szervezésében indul.

A képzés helye:

cím: 1071 Budapest, Peterdy utca 36. - Vidéki képzések estetén: Helyi konferenciatermek

Érdekel, más időpontban                            Kihelyezett képzés érdekel
Amennyiben kihelyzett képzésről érdeklődik, kérjük az e-mailben adja meg a cég nevét és elérhetőségeit.

Jelentkezés

Képzéseink 3-6 havonta ismétlődnek. Amennyiben nem talál Önnek megfelelő időpontot, kérjük érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Tanfolyam jelentkezés lemondásának következményei
A képzés lemondását a tanfolyam megkezdése előtti 5. munkanapig tudjuk elfogadni. Amennyiben 5. és 2. munkanap között mondja le, a képzési díj 50%-át köteles befizetni. A 2. munkanapon belül történő lemondás esetén a teljes tanfolyam díj az Euzert Kft.-t illeti meg, de Ön illetve kollégája egy későbbi időponton a tanfolyamot még elvégezheti. A tanfolyam kezdete után történő lemondás esetén csak rendkívüli esetben (betegség...) tudunk új időpontot felajánlani.
Bővebben a részvételi feltételekről, kérjük kattintson ide.

Ezen képzésünk szabad szolgáltatásként folytatott ÁFÁ-s képzés.


A képzés helye:

cím: 1071 Budapest, Peterdy utca 36. - Vidéki képzések estetén: Helyi konferenciatermek

Képek az előadó termeinkről

Előadótermünk Előadótermünk Előadótermünk Előadótermünk