Hívjon minket: +36 70 617 7226
H-P: 09:00 - 16:30
 

Engedélyezett képzések

Általános projekt ismeretek képzés

 • Képzési kör: D
 • Képzési program nyilvántartásban szereplő megnevezése: Általános projekt ismeretek.
 • Nyilvántartásba vételi száma: E-001092/2015/D001
 • Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. február 19.
 • Képzés összes óraszáma: 30 óra
 • A képzés célja és célcsoportja: Általános alapismereteket nyújtani mindazoknak, akik mindennapi tevékenységük során kisebb – nagyobb szervezett tevékenységeket, projekteket terveznek és készítenek elő. Célunk, hogy a résztvevők olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek, amelyek egy projektmunka során alkalmazhatók minden előzetes szakismeret nélkül. A képzés során azokra a mindenki által megszerezhető ismeretekre koncentrálunk, melyek egy középfokú végzettséggel is elsajátíthatók. A képzésben résztvevők képessé válnak alapszinten egy projekt tervezésére, ütemezésére, szervezésére és értékelésére.
 • Képzési program

  1. Alapismeretek, bevezetés, alapfogalmak, alaplépések

  A képzésben résztvevő megismeri az alapdefiníciókat.

  2. Projekt előkészítés, tervezés, minőségmenedzsment

  A képzésben résztvevő megismeri a projektindítás általános feltételeit és folyamatát, tevékenységeit, a projektmenedzsment keretrendszerét és előkészítésének feladatait: ezáltal átlátja a projektfolyamatokat és a projekt életciklusát.

  3. A tervezés folyamata és módszerei

  A képzésben résztvevő elsajátítja a projekttervezést, a projektjellemzőkhöz igazított időtervezési módszereket tanul meg.

  4. Projektszervezettel és a projektvezetővel kapcsolatos ismeretek

  A képzésben résztvevő megismeri a projektmenedzserek kiválasztásának kritériumrendszerét és folyamatát, elsajátítja a szükséges projektmenedzseri kompetenciák meghatározásának módját. Elsajátítja a csapatépítés módját. Alapszinten megismeri a munkamegbeszélések tervezésének és irányításának módját, hogyan kell a feladatokat kiosztani, delegálni, hogyan kell a feladatok megvalósítását ellenőrizni, megismeri egy projekt lehetséges motivációs és teljesítményösztönzési eszközeit.

  5. Projekt dokumentációk

  A képzésben résztvevő megismeri az ütemezés és a projektfolyamatok általános eljárásait, az ezekhez kapcsolódó dokumentációk elkészítésének módjait, a szerződés elkészítésesnek alapvető szempontjait.

  6. Projekt probléma, kockázat- és változásmenedzsment

  A képzésben résztvevő elsajátítja a projekt során fellépő konfliktusok és krízisek kezelésének módját; a probléma meghatározásának, nyilvántartásának és kezelésének eszközeit. Általános kockázatmenedzsmenti ismereteket szerez.

  7. Projektzárás és -értékelés

  A képzésben résztvevő megismeri a projektértékelési szempontokat, projekteredmények kimutatásának alapmódszereit; a projektzáró értekezlet megtartásának és a zárójelentés készítésének általánosan elfogadott metódusát.

  8. Saját mintaprojekt készítése

  A képzésben résztvevő a tanult kompetenciákat, azok megismerése után, egy saját képzeletbeli projektbe építi be, mely segíti ezen kompetenciák gyakorlatba történő átültetését.

Pályázatírási alapismeretek képzés

 • Képzési kör: D
 • Képzési program nyilvántartásban szereplő megnevezése: Pályázatírási alapismeretek.
 • Nyilvántartásba vételi száma: E-001092/2015/D002
 • Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. február 19.
 • Képzés összes óraszáma: 40 óra
 • A képzés célja és célcsoportja: Általános alapismereteket nyújtani mindazoknak, akik szeretnék megismerni az EU fejlesztési irányokat, a Széchenyi 2020 főbb pontjait, a pályázati lehetőségeket és formákat, a pályázati alapok felosztását és az új pályázati rendszer felépítését. A képzés további célja, hogy a résztvevő általános pénzügyi és projekttervezési ismereteket szerezzen.
 • Képzési program

  1. Alapismeretek, bevezetés, alapfogalmak

  A képzésben résztvevő megismeri az alapfogalmakat.

  2. Általános ismeretek a pályázati rendszerről

  A képzésben résztvevő megismeri az EU-s fejlesztési irányokat, a Széchenyi 2020 főbb céljait, az aktuális pályázati lehetőségeket, formákat és az aktuális fejlesztési prioritásokat.

  3. A pályázatkészítés menete, általános módszertana

  A képzésben résztvevő általános ismereteket szerez a pályázati eljárás menetéről, valamint megismeri a pályázat céljainak meghatározását és a pályázati információk megszerzésének lehetőségeit és módját. Átfogó képet kap a pályázatokhoz szükséges dokumentumokról.

  4. Általános projekttervezési ismeretek

  A képzésben résztvevő megismeri a projektmunka szerepét a pályázatoknál; elsajátítja a projekttervezés lépéseit, a pályázati checklista készítésének módját a szükséges dokumentumokról. Elméletben elsajátítja a projekt időtervezésének és a résztvevők kiválasztásának módját, a projekt megvalósulásának ellenőrzési feladatait.

  5. A pályázati anyag tartalmi adatainak meghatározása

  A képzésben résztvevő megismeri az okfa és az ebből levezetendő célfa kialakításának módját; az érintettek meghatározásának módját; az LKM elkészítésének és az akcióprogramok tervezésének módját. Megismeri az időtervezést (hálótervezés, GANTT-diagram tervezés) és módszereit.

  6. Pályázat felügyeletével kapcsolatos általános ismeretek

  A képzésben résztvevő megismeri egy pályázat életciklusát, valamint az ez alatt fellépő felügyeleti, ellenőrzési és nyomon követési módszereket.

  7. Üzleti terv készítés alapjai

  A képzésben résztvevő megismeri az üzleti terv felépítését, tartalmi követelményeit, a marketingterv céljait, főbb elemeit, a kockázatkezelés alapjait (SWOT).

  8. Általános pénzügyi ismeretek

  A képzésben résztvevő megismeri a legfontosabb pénzügyi alapfogalmakat, a finanszírozási formákat és módokat, és a pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi tervezés alaplépéseit.

  9. Mintapályázat összeállítása

  A képzésben résztvevő a tanult kompetenciákat, azok megismerése után, egy valós pályázati kiírás alapján, egy saját képzeletbeli projektbe építi be, mely segíti ezen kompetenciák gyakorlatba történő átültetését.

A munkák ésszerűsítése six sigma módszerrel képzés

 • Képzési kör: D
 • Képzési program nyilvántartásban szereplő megnevezése: A munkák ésszerűsítése six sigma módszerrel.
 • Nyilvántartásba vételi száma: E-001092/2015/D003
 • Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. február 19.
 • Képzés összes óraszáma: 60 óra
 • A képzés célja és célcsoportja: A program sikeres elvégzésével a képzésben résztvevő megismerje a hat szigma módszert, azaz az információelmélet és statisztika szemléletére alapozó (adatfeldolgozás-központú) vállalatirányítási módszert, amely hat nagyobb lépésre (meghatározás, mérés, elemzés, fejlesztés, ellenőrzés és vizsgálat) tagolja a vállalati folyamatok javítására és fejlesztésére szolgáló eljárások összességét, segítséget nyújtva a vállalkozások irányítóinak tevékenységük hatékonyságának növelésére.
 • Képzési program

  1. A hat szigma módszer alapjai, fogalmak

  A képzésben résztvevő megismeri a hat szigma-módszer alapjait, a kapcsolódó alapfogalmakat, az adatfeldolgozás módszereit és hatékonyságát a vállalatirányításban; a hat szigma lépéseit: meghatározás, mérés, elemzés, fejlesztés, ellenőrzés és vizsgálat.

  2. Mérési módszerek

  A képzésben résztvevő megismeri a mérési módszereket, az alap statisztikai módszereket és a mérőrendszer-elemzés módszertanát.

  3. Folyamatképesség módszere

  A képzésben résztvevő elsajátítja a folyamatképesség módszerét, a nemparaméteres elemzés módszerét, a folyamattérkép készítésének és használatának módját; a C&E Diagram és a C&E matrix készítését; a Hiba- Mód- és Hatáselemzés módszertanát.

  4. Elemzési lehetőségek

  A képzésben résztvevő megismeri a különböző elemzési lehetőségeket és módszereket: kvalitatív elemzés módszerét; hipotézisvizsgálatot, szórásvizsgálat módszerét, ANOVA elemzés módszerét, korreláció- és regresszióelemzés módszerét (Correlation & Regression Analyse), nemparaméteres vizsgálat módszerét.

  5. Fejlesztés és kísérletezés módszerei

  A képzésben résztvevő elsajátítja a fejlesztés és kísérletezés különböző módszereit, a kísérlet optimalizálás és kísérlettervezés módját; teljes faktoros tervezés módját és egyéb alternatívákat.

  6. Ellenőrzés módszerei

  A képzésben résztvevő elsajátítja az ellenőrzés különböző módszereit, a hibamenetes, bolondbiztos módszereket, a statisztikai folyamatszabályozás módszereit; a Continuous SPC és Attribute SPC módszereket.

  7. A hat szigma módszer gyakorlati alkalmazása

  A képzésben résztvevő gyakorolja a hat szigma módszer alkalmazását a kiadott feladatok alapján, képes a vállalat működésének feltérképezéséhez alkalmazni, a hibákat megtalálni, a hibák kiküszöbölésére javaslatot tenni.

A projekt-tervezés informatikai segítése MS Project segítségével képzés

 • Képzési kör: D
 • Képzési program nyilvántartásban szereplő megnevezése: A projekt-tervezés informatikai segítése MS Projekt segítségével.
 • Nyilvántartásba vételi száma: E-001092/2015/D004
 • Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. február 19.
 • Képzés összes óraszáma: 20 óra
 • A képzés célja és célcsoportja: Informatikai segítséget nyújtani mindazoknak, akik mindennapi tevékenységük során kisebb – nagyobb szervezett tevékenységeket, projekteket terveznek és készítenek elő. Célunk, hogy a résztvevők olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek, amelyeket egy projektmunka során azonnal tudnak alkalmazni, ezáltal képesek számítógéppel egy projekt teljes körű, átgondolt tervezésére, időbeli ütemezésére, szervezésére és megvalósítására, nyomon követésére és értékelésére.
 • Képzési program

  1. Microsoft Project: Alapismeretek, bevezetés, alapfogalmak, alaplépések

  A képzésben résztvevő megismeri a Microsoft Project programot, kapcsolódó alapfogalmakat, alaplépéseket.

  2. Elemzési technikák, tervezési szabályok

  A képzésben résztvevő elsajátítja a Microsoft Project-el megvalósítható elemzési technikákat, tervezésre vonatkozó szabályokat, lépéseket.

  3. A tevékenységek és az időütemezés kapcsolata

  A képzésben résztvevő elsajátítja, hogy a Microsoft Project-el hogyan lehet az egyes tevékenységeket megtervezni (létrehozni), időben ütemezni.

  4. A tervezés folyamata, időtervezés (naptárak), feladattervezés

  A képzésben résztvevő megismeri a Microsoft Project alapú projekttervezés folyamatát, a naptárakban történő idő- és feladattervezés lépéseit.

  5. Tevékenységek felvétele és strukturálása, mérföldkőtervezés

  A képzésben résztvevő elsajátítja, hogyan kell a Microsoft Project alapú projekttervezés során az egyes tevékenységeket a rendszerbe felvenni, strukturálni; megismeri a mérföldkőtervezés alapjait.

  6. Logikai függőségek, utak, korlátok, határidők

  A képzésben résztvevő megismeri a Microsoft Project alapú projekttervezésben a logikai összefüggéseket, az egyes tevékenységek közötti utakat és korlátokat, a határidő tervezés módját.

  7. Erőforrás-tervezés, erőforrás-ütemezés, egyéb erőforrás-kezelési képességek

  A képzésben résztvevő megismeri a Microsoft Project alapú projekttervezésnél az erőforrások tervezésének, ütemezésének és kezelésének módját.

  8. Költségtervezés, költségkezelés, beépített költségkezelés, egyéni költségkezelés

  A képzésben résztvevő megismeri a Microsoft Project alapú projekttervezésnél a projekt költségeinek tervezési, kezelési módját; a beépített és egyéni költségkezelés lehetőségeit.

  9. Nyomon követés, a projekt előrehaladásának vizsgálata

  A képzésben résztvevő elsajátítja a Microsoft Project alapú projekttervezés esetén a projekt nyomon követésének lehetőségeit; hogyan lehet megvizsgálni a projekt előrehaladottságát.

  10. Gyakorló feladatok, az ütemezés fortélyai

  A képzésben résztvevő elsajátítja a gyakorlati feladatok során a Microsoft Project alapú projekttervezés ütemezési fortélyait.

  11. Tevékenységek összekapcsolása a Project alkalmazásban

  A képzésben résztvevő elsajátítja, hogyan lehet a Project alkalmazásban az egyes tevékenységeket összekapcsolni.