Hívjon minket: +36 70 617 7226
H-P: 09:00 - 16:30
 

CERTIFIED IAS MANAGER KÉPZÉS - SZÁMVITELI TANFOLYAM (8 KREDITPONTÉRT)

8 KREDITPONT!!!

Kreditpontos képzés könyvvizsgálók részére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara jóváhagyásával.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által elfogadott kreditpontos képzés kamarai tagok, könyvvizsgálók részére. A képzés sikeres elvégzésével a kötelező éves szakmai továbbképzéshez 8 kreditpont szerezhető meg.


 • Szeretné megismerni a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokat, azok sajátosságait (IFRS)?
 • Mélyíteni szeretné ismereteit az IFRS-ek elméleti hátterét és gyakorlati alkalmazását illetően?
 • A társaság, amelynél dolgozik, IFRS-re való áttérést tervez, de nem látja át ennek folyamatát?
 • Nehézséget jelent az IFRS-eken alapuló anyavállalati jelentéscsomag vagy az IFRS szerinti pénzügyi kimutatások összeállítása?
 • Érdeklik az új IFRS standardok és azok hatásai a pénzügyi kimutatásokra?

A képzés célja:

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2002. július 19-ei 1606/2002/EK rendelete értelmében 2005. január 1-jével vagy ezt követően kezdődő valamennyi üzleti évről a tagállamok jogszabályainak hatálya alá tartozó társaságok az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat a nemzetközi számviteli standardok alapján kell, hogy összeállítsák, ha a mérlegforduló napjukon az értékpapírjaik valamelyik tagállam szabályozott piacán kereskedésre befogadottak.
2016. január 1-jétől az 1387/2015. évi kormányhatározattal megnyílt az út az IFRS egyedi pénzügyi kimutatások szerinti elkészítéséhez is, ami az IFRS ismeretének jelentőségét csak tovább növelte. Mindezek mellett számos Magyarországon működő vállalat készített eddig is, és készít majd a jövőben is anyavállalata számára konszolidációs és IFRS adatszolgáltatási csomagokat.
A képzés fő célja a képzésben résztvevők számára elméleti ismereteken túl olyan gyakorlati ismeretek átadása, begyakoroltatása, amely lehetőséget biztosít számukra a nemzetközi számviteli standardok megismerésében (mind formai, mind tartalmi vonatkozásban).

A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

 • Összefoglalóan áttekintésre kerülnek a hatályos standardok,
 • Az egyes standardok kapcsán részletesen elemzésre kerülnek a magyar Számviteli törvény (2000. C törvény) és az IAS-IFRS elvi és gyakorlati eltérései
 • Minden esetben kitérünk a standardok változásaira, azok hatásaira
 • A jelentős eltérések beszámolóra (vagyonra, eredményre) gyakorolt hatásait példákkal támasztjuk alá
 • Konzultációra lehetőség nyílik, amely során az egyedi, sajátos gyakorlati kérdések megválaszolásra kerülnek.
 • A képzésben résztvevők gyakorlatot szereznek a standardok használatában, pályázati kiírásban megfogalmazott követelmények értelmezésében, alkalmazásában, valamint összehasonlítják a nemzetközi és hazai számviteli rendszereket.

Miben más a Mi tanfolyamunk?

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjainak kötelességük évente szakmai továbbképzésen részt venniük. Az éves kreditszámból 8 kredit (65 év feletti, szüneteltető tagok esetében 4 kredit) kamarai szervezet által vagy annak részvételével, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által szervezett továbbképzéseken, valamint hazai és nemzetközi konferencián, a kamara által elismert témakörökben szerezhető meg.

Tanfolyamunk a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által elfogadott kreditpontos képzés kamarai tag könyvvizsgálók részére. A képzésünk sikeres elvégzésével a kötelező éves szakmai továbbképzéshez 8 kreditpont szerezhető meg.

Kinek ajánljuk?

 • managereknek, vezető beosztású dolgozóknak, akik szeretnének megismerkedni az IFRS rendszerével, a jövőbeni alkalmazás lehetőségére gondolva
 • gazdasági vezetőknek, főkönyvelőknek, controllereknek, akik a gyakorlatban szembesülnek az IFRS szerinti pénzügyi kimutatások elkészítésének nehézségeivel
 • oktatóknak, akik érdeklődnek új (a magyartól eltérő) elvek, szabályok, logikai összefüggések és gyakorlati megoldásaik iránt
 • kamarai tag könvyvizsgálóknak, a szakmai továbbképzésükhöz, illetve az ehhez szükséges kreditpontok megszerzéséhez

Kapcsolódó képzések

Rólunk mondták:

"Nagyon felkészült, szakmailag, emberileg kiváló előadó tartott egy viszonlyag száraz, bonyolult témában érdekes előadást." Bóka Bernadett (E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.)

"Minden IFRS-ben érintettnek tudom ajánlani a tanfolyamot." Wágnerné Vígh Andrea (E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.)

"Az IFRS szerinti könyvelés és a szabályok megismerése alapvetően fontos a mostani szamáviteli szakmában. Erre ez a tanfolyam és az oktató megfelelő alapokat nyújt."

"Gyakorlatias megközelítés, mindennapi életben előforduló problémák megoldási lehetőségeinek feltárása, irányelvek változásainak folyamatos figyelemmel kísérése jellemző." Pados Andrea Katalin (Luk Savaria Kft.)

"Egy nagyon vidám hangulatú, kellemes környezetben, jó szervezésben lezajló képzésen vehettünk részt, egy nagyszerű előadóval, aki magas szakmai tudással, jóelőadókészséggel rendelkezett, az elméleti anyagok gyakorlati példákkal jól szemléltette." Hajzer Éva (Protecta Elektronika Kft.)

Még több referenciáért kattintson IDE.

A tematika többek között az alábbi standardokat fedi le:

1. modul

 • Az IFRS-ről általában: IFRS a világban, az EU-ban és Magyarországon
 • Az IFRS standardok sajátosságai: felépítése, tartalmi szerkezete, alkalmazhatósága
 • Az IFRS-re történő átállás folyamatának áttekintése, hatásai a számviteli információs rendszerre

A pénzügyi kimutatások összeállításának elvei
(igény szerint kiemelve a legfontosabb standardokat)

 • A Keretelvek kiemelt pontjai
 • IAS 1: A pénzügyi kimutatások formája és tartalma
 • IAS 7: Cash-Flow kimutatás
 • IAS 8: Számviteli politika, számviteli becslések változásai és hibák
 • IAS 10: Mérlegforduló nap utáni események

Tárgyi eszközök előírásai

 • IAS 16: Ingatlanok, gépek, berendezések
 • IAS 23: Hitelfelvételi költségek
 • IAS 20: Állami támogatások számvitele és az állami közreműködés bemutatása
 • IAS 40: Befektetési célú ingatlanok
 • IAS 38: Immateriális javak
 • IFRS 5: Értékesítésre tartott eszközök és megszűnt tevékenységek
 • IAS 36: Eszközök értékvesztése

2. modul

Bevételtermelő tevékenységhez kapcsoló elszámolások

 • IAS 2: Készletek
 • IAS 18: Bevétel
 • IAS 11: Beruházási szerződések
 • IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek

Egyéb eszközökhöz és kötelezettségekhez kapcsolódó előírások

 • IAS 21: Az árfolyamváltozások hatása
 • IAS 37: Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések
 • IAS 17: Lízing

3. modul

 • IAS 12: Nyereségadók
 • Pénzügyi instrumentumok: IAS 32, IAS 39, IFRS 9: Pénzügyi instrumentumok alapjai
 • Az IFRS-re történő átállás kiemelt kérdései:
  • IFRS és Sztv. közötti eltérések összegzése eseteken keresztül
  • Az IFRS áttérésének végigvezetése esettanulmányon keresztül, mérleg, eredménykimutatás, saját tőke tábla elkészítésével
  • Az áttéréshez kapcsolódó adókérdések felvetése (az adózási teendők részletes és teljes körű áttekintése nem a képzés része)

Előadó:

Madarasiné Szirmai Andrea

Docens
Budapesti Gazdasági Főiskolák PSZF Kara
1996-ban Pénzügyi és Számviteli Főiskolán Közgazdász diplomát szerzett.
1999-ben Pénzügyi és Számviteli Főiskolán Okleveles könyvvizsgáló diplomát szerzett. 2001-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen Közgazdász tanári diplomát szerzett. Gazdasági szaknyelvvel bővített felsőfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik.
1996-1998 között főkönyvelő volt, 1998-tól pénzügyi tanácsadó,
1998-2000 könyvvizsgáló asszisztens volt, 1996-tól adjunktus illetve
1999-től bejegyzett okleveles könyvvizsgáló.
Gyakorló könyvvizsgáló, aki a Magyar Számviteli Törvény és az IFRS szerint is végez könyvvizsgálásokat és tanácsadásokat. Oktatási tapasztalatai mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban széleskörűek.

Oktatói referenciák:

BGF PSZF Kara:

 • Számvitel területei, ágai, illetve mérlegképes kurzusok előadásai
 • Nemzetközi számviteli rendszerek magyar és angol nyelven

Magyar Könyvvizsgáló Kamara:

 • Nemzetközi Számviteli Standardok
 • Mérlegképes kötelező továbbképzésen való oktatás
 • Könyvvizsgálói kötelező oktatás tanárkészítő IAS/IFRS
 • Könyvvizsgálói kötelező továbbképzésen való oktatás

A képzés helye:

cím: 1071 Budapest, Peterdy utca 36. - Vidéki képzések estetén: Helyi konferenciatermek

Érdekel, más időpontban                            Kihelyezett képzés érdekel
Amennyiben kihelyzett képzésről érdeklődik, kérjük az e-mailben adja meg a cég nevét és elérhetőségeit.

Jelentkezés

Képzéseink 3-6 havonta ismétlődnek. Amennyiben nem talál Önnek megfelelő időpontot, kérjük érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Tanfolyam jelentkezés lemondásának következményei
A képzés lemondását a tanfolyam megkezdése előtti 5. munkanapig tudjuk elfogadni. Amennyiben 5. és 2. munkanap között mondja le, a képzési díj 50%-át köteles befizetni. A 2. munkanapon belül történő lemondás esetén a teljes tanfolyam díj az Euzert Kft.-t illeti meg, de Ön illetve kollégája egy későbbi időponton a tanfolyamot még elvégezheti. A tanfolyam kezdete után történő lemondás esetén csak rendkívüli esetben (betegség...) tudunk új időpontot felajánlani.
Bővebben a részvételi feltételekről, kérjük kattintson ide.

Ezen képzésünk szabad szolgáltatásként folytatott ÁFÁ-s képzés.


A képzés helye:

cím: 1071 Budapest, Peterdy utca 36. - Vidéki képzések estetén: Helyi konferenciatermek

Képek az előadó termeinkről

Előadótermünk Előadótermünk Előadótermünk Előadótermünk