Hívjon minket: +36 70 617 7226
H-P: 09:00 - 16:30
 

Six Sigma Zöld Öves képzés - Online élőben is elérhető!

Röviden a „Six sigma”-ról:

A hat szigma-módszer olyan, az információelmélet és statisztika szemléletére alapozó (adatfeldolgozás-központú) vállalatirányítási módszer, amely hat nagyobb lépésre (meghatározás, mérés, elemzés, fejlesztés, ellenőrzés és vizsgálat) tagolja a vállalati folyamatok javítására és fejlesztésére szolgáló eljárások összességét. A módszer nemcsak a vállalat működésének feltérképezéséhez kíván támpontokat adni, hanem, lévén egy strukturált, tényekre alapozott minőségjavító program, annak javításához is. A hat szigma-módszer a cég teljesítményét, a folyamatok eredményességét mérhető adatokon alapuló elemzéssel fokozza, javítja, amelynek nagyságrendje egyszerűbben fogalmazva az egymillió művelet/darabra eső hibák száma. A 6 Sigma fejlesztések célja a 3, 4, vagy még annál is kevesebb hiba egymillióból. A minőségfejlesztő, eredményes megoldáshoz pontos, hasznos, és nem költséges adatok gyűjtésére és elemzésére van szükség, és a meglévő vállalati információs rendszert például statisztikai elemző rendszerrel kell összekapcsolni. A cél a cég költségeinek és veszteségeinek csökkentése, pénzben mérhető eredmény realizálása, az ügyfél elégedettségének elérése.

A hat szigma-módszert nemcsak a gyártóiparban, hanem a szolgáltatásban és tranzakciós (pl. banki, számítástechnikai) környezetekben is használják, de kisebb folyamatok – például: fejlesztés, szolgáltatás, adminisztráció stb. vagy gépek, egységek stb. – működésének javítására is használható. A dokumentált minőségirányítási rendszerek mellett a hat szigma projektek teszik a vállalatok működését igazán hatékonnyá, ami annak köszönhető, hogy a matematikai-statisztikai módszereket igen intenzíven alkalmazzák.

A módszer alkalmazása úgy történik, hogy az abban jártas, főleg műszaki, pénzügyi hátterű személyek rendszeresen ellenőrzik a vállalati folyamatokat, és egyfajta edzőként továbbképzik az egyes vállalati területek hat szigmás feladatokra is kijelölt vezetőit. A hat szigmás tudás jelölésére a dzsúdóból átvett fokozatokat használják, így vannak zöld öves, fekete öves és mester kategóriás hat szigmás tanácsadók, vezetők.

Kinek ajánljuk?

Ezt a képzést fekete öves előadó vezeti annak érdekében, hogy a végzős, zöld öves képzettségű munkatársak aktív tevékenységével a cég adatelemzéseken alapuló folyamatos fejlesztésekkel a piaci versenynek megfeleljen. Elengedhetetlenül szükséges a jelen gazdasági helyzetben a vállalat még hatékonyabb működése érdekében a középvezetők és műszakvezetők továbbképzése. Ezen célokhoz szorosan kapcsolódik a 6 sigma fejlesztési módszer megismerése, amely átfogó módon képes a szervezet minden egyes folyamatát hatékonyabbá tenni.

Mit kap a hallgató, aki elvégzi a képzést?

A képzés sikeres elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. A Zöld Öves fokozat tulajdonlására való jogosultság feltétele kettős:

 • eredményes írásbeli vizsga a megtanult módszerekből,
 • a kiválasztott témára megfelelő színvonalon elvégzett és igazoltan eredményes 6 szigma projekt bemutatása.

A Zöld öves fokozat tanúsítja, hogy jogosultja alkalmas az általa javasolt és vezetője által jóváhagyott témában, a six szigma alapvető módszereinek alkalmazásával, adott projekt igazolt eredményt hozó elvégzésére.

Miben más a Mi tanfolyamunk?

Órára lebontva az egyik legolcsóbb:
Ha a vizsgaprezentációs nap - ahol a végzősök a saját zöld öves projektjüket mutatják be és védik meg a vizsgabizottságunk előtt - óráit a kurzus óráihoz adjuk, közel 70 óra jön ki, melyet a kedvezményes (időben leadott jelentkezés esetén adott) tanfolyamdíjjal elosztva, óránként 3350.-Ft–ot kapunk. Ez összehasonlítva a konkurencia díjaival lényegesen alacsonyabb.

A legtöbb referencia:
Referenciáink egyöntetűen igazolják, hogy jó úton haladunk. A nálunk végzett hallgatók véleményei alátámasztják metódusunk sikerét.

A gyakorlatokon van a hangsúly:
A résztvevők a tanult elméletet az oktatók segítségével, statisztikai számításokat segítő szoftver használatának alapszintű elsajátításával, egy saját projekt összeállításával, rögtön a gyakorlatba ültetik át.

Azonnal "pénzre váltható" végeredmény = megtérülő képzés
Az elkészített projektek alkalmasak arra, hogy a cégnél történő bevezetésük forintban kifejezhető eredményeket hozzanak.

Rólunk mondták:

"Jó körülmények között, profi szervezés mellett zajlott az oktatás, amiben pozitívan csalódtam." Virányi András (BPW Hungária Kft.)

"Nagyon érdekes és színvonalas képzés, amelyben a „szokásos” elméleti blokkokon túl, viszonylag nagy számú és nagyon komoly gyakorlati részek segítik a Six Sigma – mint költségcsökkentő módszertan és filozófia – szellemiségének megismerését és elsajátítását. Ajánlanám mindazoknak, akik az alapos elméleti tudáson túl, értékes gyakorlati tudás megszerzésére is törekednek." Deák István (Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.)

"Ajánlom ezt a képzést, minden olyan IT vezetőnek, szakembernek, akik szeretnék egy kicsit más szemmel átnézni és javítani az általuk nyújtott IT szolgáltatások mögött "működő" folyamatokat." Rapali Zsolt (Verizon Hungary Kft.)

"Nagyon hasznos volt a képzés, és már tudjuk alkalmazni a tanultakat a cég javára." Andrusik Gábor (Verizon Hungary Kft.)

"Ezen a tanfolyamon hatékonyan sikerült elsajátítanom azokat az ismereteket melyek szükségesek ahhoz, hogy 6 sigma projektekben zöld övesként eredményesen tudjak dolgozni." Harsányi Ildikó

"A Six Sigma tanfolyam a szakmai életben jól alkalmazhatóan ötvözte az elméleti és a gyakorlati ismereteket." 2012. októberi résztvevő

"Kiválóan felkészült oktatókkal, magas szintű tananyagokkal, jó hangulatban telt a 6 nap. A sok releváns példa nagyban segítette a megértést." Paveltzer Gergely (MOL Nyrt.)

"Mindenképpen ajánlom minden, folyamatokkal foglalkozó szakembernek." Kardos Klaudia (Magyar Posta Zrt.)

"Magas színvonalú képzési anyag és oktatók. A képzés során minden eszközt megkaptam, amit a munkám során alkalmazhatok." Fehér Zoltán (Cognizant Technology Solutions Kft.)

Még több referenciáért kattintson IDE.

Elégedett Six Sigma Green Belt résztvevőink többek között a következő cégektől jöttek:

Besser Hungária Kft. - BPW-Hungária Kft. - Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. - Bureau Veritas Magyország Kft. - Cali-Products Kft - DBW Hungary Kft. - DigiSolar Kft. - Happy Blue Dog Kft. - Icon Plc. - Imerys Tűzállóanyaggyártó Kft. - Innovation Factory Kft. - IT Services Hungary Kft. - KKSz Kft. - Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. - KÜRT Zrt. - MÁV-Start Zrt. - MOL Nyrt. - Nidec Sole Motor Kft. - Qualysoft Informatikai Zrt. - REXEL Kft. - Robert Bosch Gmbh - Serioplast Hungary Kft. - Smk Hungary Kft - Spring 17. Bt. - Unisys Magyarország Kft. - UTC Fire & Security Hungary Kft. - Veizon Magyarország Kft. - Vodafone Shared Services Budapest…

Tematika:

A Zöld öves képzési program két részből, tantermi foglalkozásokból, valamint a tantermi foglalkozás keretében megkezdett, és a tantermi foglalkozások között és után elvégzendő munkahelyi munkával folytatott projektmunkából áll.

A tantermi foglalkozások időtartama 6 oktatási nap, 3*2 napos ütemezéssel, szervezéstől függően 1,5–2 hónap átfutási idő alatt. A projektmunka kezdete a program első napja, átfutási ideje megfelelően lehatárolt téma esetén 2,5-3 hónap. A képzés 7. napja vizsganap.

A tantermi foglalkozás során a résztvevők megismerik a six szigma munkavégzés szakaszait, és az egyes szakaszokban alkalmazandó alapvető módszereket

 • a problématérkép összeállítására,
 • az okkeresés és igazolás feladatára,
 • a fejlesztési javaslatok kialakítására,
 • a folyamatok újraszabályozására,
 • és a mindezekkel összefüggő mérési, adatkezelési, statisztikai elemzési feladatok elvégzésére.

A tantermi foglalkozások felépítése a következő:

 1. előadás jellegű rész az elvégzendő feladatokról és módszerekről
 2. egyéni, vagy egy munkahelyről jövők esetén kiscsoportos feladatmegoldás
 3. az egyéni, vagy kiscsoportos eredménytermék ismertetése, teljes csoportban történő megbeszélése, értékelése, konklúziók
 4. az elvégzett munka folyatására vonatkozó tréneri javaslat
 5. a feladathoz kapcsolódó további módszerek, és azok alkalmazási példái

Projektmunka:

A képzés során valamennyi részvevő a program első napján kiválasztott, saját munkahelyi témára alkalmazza a hat szigma módszer egyes lépéseit, mely lépéseket megkezd a tantermi foglalkozás keretében, és folytat a tantermi foglalkozások közötti időszakban, illetve befejez az utolsó tantermi foglalkozást követően munkahelyi munkával. A kidolgozandó projekt a kiválasztott folyamat aktuális minőségi fejlesztésére irányul, a tanult módszerek csoportmunkában, a csoport vezetésével történő alkalmazásával.

A projekt metodikai szakaszai:

 • Feladat megfogalmazás - Define
 • Mérések elvégzése – Measure
 • Adatkezelés, elemző munka – Analyse
 • Folyamatjavítás – Improve
 • Üzemszerű működésre átadás – Control

A projekt metodikai helyességét a trénerek konzultatív segítsége, hasznosságát a megfelelő téma kiválasztása biztosítja.

A téma kiválasztásának szempontjai:

 • olyan feladatok, melyek megoldása deklarált vevőigény
 • a cég fejlesztési tervének része
 • munkafolyamatáról rendelkezésre állnak mérési adatok
 • a projekttéma lehatárolható oly módon, hogy 2,5–3 hónap alatt eredménnyel befejezhető legyen

A témaválasztás megkönnyítése, és az érdemi feladatmegoldás mielőbbi megkezdése érdekében kérjük, hogy a képzésben résztvevők hozzanak legalább 2 témajavaslatot az első képzési napra.

A 2 napos tantermi foglalkozások legalább 2–3 hét időközzel követik egymást, elegendő időt hagyva ezzel a munkahelyi munka elvégezéséhez. Felhívjuk a képzésben résztvevők, illetve a beiskolázó munkáltatók figyelmét, hogy a munkahelyi feladatvégzéshez szükséges idő biztosítottsága jelentős mértékben befolyásolja a képzés eredményességét.

A munkahelyi munka összetevői:

 1. a tantermi feladat folytatása, kiegészítése, befejezése, szükség esetén munkatársak bevonásával, dokumentálása prezentációra alkalmas formában
 2. a következő tantermi foglalkozáshoz előkészítő munka (pl. adatgyűjtés, mérés, adatelemzés, kísérlet lefolytatása, stb.)

Képzési blokkok:

0. blokk: Bevezetés

 • A Six Sigma képzési program tematikájának ismertetése, a képzési blokkok áttekintése
 • Projekttéma kiválasztása, meghatározása
 • Minőségirányítás 8 alapelve
 • Six Sigma alkalmazási területei
 • Kiegészítő ismeretek a szabályozókártyákhoz

1. blokk: Témakiválasztás, probléma meghatározás (Define)

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

 • Témaválasztás szempontjai, azok alkalmazása
 • Folyamatábra és folyamattérkép készítése (Process mapping)
 • Problématérkép készítése (Kawakita - Jiro térkép)
 • Probléma kiválasztása (Pareto-elv alkalmazása)
 • Gyökérok keresés, hipotézisállítás (Ishikawa-diagram készítése)
 • Adatfajták (Continuous, Attributes)
 • Az adott folyamat szabályozott és mért jellemzőinek elsődleges elemzése
 • Folyamatjavítás eredményeinek megbecslése
 • Projektjavaslat összeállítása

2. blokk: Folyamatjellemzők mérése (Measure)

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

 • Feladatjegyzék és ütemterv összeállítása mérésre, kiértékelésre, hipotézisigazolásra, erőforrásigény meghatározásra
 • Alapsokaság és rétegek meghatározása
 • Mérési helyek kijelölése
 • Mintanagyság és mintavételi mód meghatározása
 • Mért jellemzők és mérési módok meghatározása
 • Adatrendezés, alapvető statisztikai módszerek (Basic Statistics)
 • Mérési terv készítése (Measure Plan)

További módszerek áttekintése:

 • Mintavételi hibák és azok kezelése
 • Mérési hibák és azok kezelése

Munkahelyi feladatok:

 • A témakiválasztás, probléma-meghatározás feladatainak befejezése, szükség esetén munkatársak bevonásával, a 3. blokkban történő ismertetéshez prezentációs anyag készítése
 • Feladatjegyzék és ütemterv befejezése, mérési terv készítése, mérések és az elsődleges adatrendezések elvégzése

3. blokk: Folyamat elemzése (Analyze)

Az 1. és 2. blokk eredményeinek egyénenkénti, vagy kiscsoportonkénti bemutatása, megbeszélése, a szükséges kiegészítések meghatározása, tréneri javaslatok tétele.

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

 • A statisztikai folyamatszabályozás elve, eszközei, alkalmazása (SPC - Statistical Process Control)
 • A folyamatszabályozó kártyák fajtái, szerkezete, alkalmazásuk
 • Változó adatok szabályozókártyái (Continuous SPC), példák átlag, vagy medián és szóródás, vagy terjedelem kártyákra
 • Attributív adatok szabályozókártyái (Attributes SPC), példák „p”, vagy „np” és „c”, vagy „u” kártyákra
 • Adatsorok elemzése, folyamatképesség megállapítása (Process Capability)
 • Adateloszlások elemzése, szabályozottság vizsgálata (Analysis Distributions)
 • Hipotézisvizsgálat (Hypothesis Testing)
 • Egyéni, vagy kiscsoportos feladatvégzés - a saját gyökérok-hipotézisek helyességének vizsgálata

További módszerek áttekintése:

 • Illeszkedés-vizsgálatok

Elemzési fázis:

 • Statisztikai alapok
 • Valószínűségszámítás fő területei
 • Normális eloszlás tulajdonságai
 • Statisztikai feldolgozás menete
 • Becslés, Konfidencia intervallum, Hipotézisvizsgálat
 • Minitab program szerkezete, felépítése, grafikus ábrázolási lehetőségek, alapvető statisztikai próbák, adatok elemzése a programban
 • Minitab program kezelése
 • Gyakorlati példák megoldása: Minőségügyi statisztikai módszerek alkalmazása, adatok vizsgálata, hipotézisvizsgálatok, elemzések végzése, eredmények értelmezése, grafikus ábrák készítése

4. blokk: Folyamatjavítás (Improve)

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek, feladatok:

 • A folyamatjavítás feladatai
 • Feladatjegyzés és ütemterv, erőforrásigény kiterjesztése a folyamatjavítás feladataival
 • A folyamatjavítás egyéni és csoportos módszerei (csoportos alkotási technikák, tesztek, javaslatrendező technikák, zsűri módszerek)
 • Megoldási hipotézisállítás
 • Kísérlettervezés (DOE – Design of Experiments)
 • Hipotézisigazolás
 • Folyamatképességi mutatók meghatározása („cp” és „cpk”)

További módszerek áttekintése:

 • Termékjellemző – ügyfél-elégedettség összefüggés (Kano-modell)
 • A vevő hangja (VOC – Voice of Customer)
 • Értékáram-vizsgálat (Value Stream Mapping)

Munkahelyi feladatok:

 • Gyökérok feltárás befejezése
 • Feladatjegyzék, ütemterv és erőforrásigény kiegészítése a folyamatjavítás feladataival
 • Folyamatjavítás megoldási lehetőségeinek feltárása
 • Kísérlettervezés
 • Mérési terv összeállítása

5. blokk: Megoldások bevezetése és a folyamat aszerinti működtetése (Implementation and Control)

Az 3. és 4. blokk eredményeinek egyénenkénti, vagy kiscsoportonkénti bemutatása, megbeszélése, a szükséges kiegészítések meghatározása, tréneri javaslatok tétele.

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

 • Folyamatfelügyeleti mérési és tényeken alapuló vezetési rendszer kialakítása és bevezetése
 • A folyamat újraszabályozása, a betanítási és tudásfenntartási rend kialakítása, az aktuális érintettek betanítása
 • Példaszerű bevezetési terv a vélelmezhető megoldási javaslatokra
 • Az első felülvizsgálat megtervezése
 • Feladatjegyzék, ütemterv, erőforrásterv kiegészítése, teljes körű projektterv összeállítása

További módszerek áttekintése:

 • A fekete öves tanfolyam programjának áttekintése.

Munkahelyi feladatok:

 • A kísérlettervezés lefolytatása, megoldási hipotézisek igazolása
 • A 6 szigma folyamatjavító projekt egészére vonatkozó projektterv összeállítása
 • Prezentációs anyag készítése az 1-5. blokk szerinti elvégzett feladatokról
 • Az első felülvizsgálati terv összeállítása

Vizsga

 • Írásbeli vizsga a megtanult módszerekből
 • Vizsgaprezentáció: a kiválasztott témára megfelelő színvonalon elvégzett és igazoltan eredményes 6 szigma projekt bemutatása

Előadók:

Baross Szabolcs - okleveles gépészmérnök, szakterületei: üzletági elemzések, üzleti stratégiák, akciótervek készítése, projekttervezés és -irányítás, folyamattérképezés, racionalizálás, minőségfejlesztő módszerek alkalmazása
E. János - minőségszabályozási szakmérnökA képzés az Euzert Kft. és a J&B Consulting közös szervezésében indul.

A képzés helye:

cím: 1071 Budapest, Peterdy utca 36. - Vidéki képzések estetén: Helyi konferenciatermek

Érdekel, más időpontban                            Kihelyezett képzés érdekel
Amennyiben kihelyzett képzésről érdeklődik, kérjük az e-mailben adja meg a cég nevét és elérhetőségeit.

Jelentkezés

+ TÜV vizsga a kiválasztott képzéshez

Ideje: 2021.07.01.
Ára: 35 .000 Ft + ÁFA (bruttó 44.450 Ft)
A vizsga díja tartalmazza a TÜV tanúsítványt is.
Ideje: 2021.09.24.
Ára: 35 .000 Ft + ÁFA (bruttó 44.450 Ft)
A vizsga díja tartalmazza a TÜV tanúsítványt is.

Six Sigma Green Belt képzés - Online élőben is elérhető!

Ideje: 2021.04.26-27., 05.10-11.,05.31.,06.01.,07.01.
Ára: 257 .000 Ft + ÁFA (bruttó 326.390 Ft)
Kedvezményes ár április 16-ig: 244.150 Ft + ÁFA
Ideje: 2021.07.12-13., 07.26-27., 08.30-31.,09.24.
Ára: 257 .000 Ft + ÁFA (bruttó 326.390 Ft)
Kedvezményes ár június 12-ig: 244.150 Ft + ÁFA

Adja meg a létszámot és kattintson a "Megrendelem" gombra!

Képzéseink 3-6 havonta ismétlődnek. Amennyiben nem talál Önnek megfelelő időpontot, kérjük érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Tanfolyam jelentkezés lemondásának következményei
A képzés lemondását a tanfolyam megkezdése előtti 5. munkanapig tudjuk elfogadni. Amennyiben 5. és 2. munkanap között mondja le, a képzési díj 50%-át köteles befizetni. A 2. munkanapon belül történő lemondás esetén a teljes tanfolyam díj az Euzert Kft.-t illeti meg, de Ön illetve kollégája egy későbbi időponton a tanfolyamot még elvégezheti. A tanfolyam kezdete után történő lemondás esetén csak rendkívüli esetben (betegség...) tudunk új időpontot felajánlani.
Bővebben a részvételi feltételekről, kérjük kattintson ide.

Ezen képzésünk szabad szolgáltatásként folytatott ÁFÁ-s képzés.


A képzés helye:

cím: 1071 Budapest, Peterdy utca 36. - Vidéki képzések estetén: Helyi konferenciatermek

Képek az előadó termeinkről

Előadótermünk Előadótermünk Előadótermünk Előadótermünk